Správa žádostí od dětí

Děti vám mohou z aplikace ESET Parental Control odeslat žádost na prodloužení doby používání časově omezených aplikací. Rovněž mají možnost vás požádat o povolení přístupu na blokovanou webovou stránku či aplikaci. Tuto žádost odešlou ťuknutím na tlačítko DOTÁZAT SE RODIČE ve chvíli, kdy aplikace ESET Parental Control zablokuje přístup k obsahu.

Tyto žádosti můžete spravovat ze zařízení dítěte, svého zařízení nebo prostřednictvím portálu my.eset.com.

Správa žádostí ze zařízení dítěte

Povolit přístup k blokované aplikaci nebo stránce můžete přímo ze zařízení dítěte. Ve chvíli, kdy aplikace ESET Parental Control přístup zablokuje, ťukněte na ODBLOKOVAT a zadejte rodičovský PIN.

Správa žádostí z vašeho zařízení

Žádosti dětí se zobrazují v aplikaci ESET Parental Control v sekci Žádosti na záložce Domů home_notactive. Přístup k blokované stránce nebo aplikaci spravujte ťuknutím na tlačítko ODBLOKOVAT nebo ZAKÁZAT. Stejně spravujte žádosti o prodloužení času užívání časově omezených aplikací tak, že vyberete časový interval a ťuknete na tlačítko ODBLOKOVAT nebo ZAKÁZAT pro případ zamítnutí žádosti.

Správa žádostí prostřednictvím portálu my.eset.com

Přihlaste se ke svému my.eset.com účtu a přejděte do sekce Parental control. Profil dítěte, které odeslalo žádost, bude označen modře. Klikněte na profil a následně v části Žádosti klikněte na Odblokovat (případně definujte o kolik chcete navýšit časový limit) nebo kliknutím na ikonu X žádost zamítněte.