Nastavení na zařízení dítěte

Pro přístup do rodičovského nastavení na zařízení dítěte otevřete ESET Parental Control, ťukněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon a vyberte Rodičovské nastavení. Zadejte přístupové údaje do my.eset.com, ťukněte na Potvrdit. Pokud máte ESET Parental Control otevřený, můžete provádět libovolná nastavení. Jakmile ESET Parental Control zavřete nebo zhasne obrazovka, zapne se automaticky dětská ochrana.

 

Abyste na zařízení dítěte mohli pracovat s funkcemi blokovanými produktem ESET Parental Control, je třeba tuto aplikaci dočasně pozastavit. Otevřete ESET Parental Control, klikněte na ozubené kolečko gear_icon a vyberte možnost Dočasně pozastavit. Pokud nedojde k obnově z vaší strany nebo pokud nezhasne obrazovka, ESET Parental Control bude dočasně pozastavena.