Instalace – průvodce prvotním spuštěním

Po dokončení instalace na zařízení se při prvním spuštění aplikace ESET Parental Control zobrazí průvodce, ve kterém budete vyzváni k výběru jazyka, akceptování Souhlasu uživatele a zadání přihlašovacích údajů k vašemu účtu na portále my.eset.com. Pro provedení těchtro kroků postupujte podle níže uvedených instrukcí:

1.Vyberte jazyk, ve kterém chcete aplikaci ESET Parental Control používat.

2.Ťuknutím na Souhlasím odsouhlaste Licenční ujednání s koncovým uživatelem.

3.Ťuknutím na Souhlasím přijměte Souhlas uživatele.

4.Pro aktivaci aplikace ESET Parental Control přidělte aplikaci oprávnění, aby mohla aplikace číst informace o zařízení.

5.V dalším kroku se přihlaste ke stávajícímu My ESET účtu nebo si vytvořte účet nový.

6.Následně rozhodněte, zda se jedná o zařízení dítěte nebo rodiče.. Pokud nemáte zařízení s OS Android nebo dáváte přednost webového prohlížeči, stejné možnosti a nastavení jako v aplikaci můžete provést na My ESET portále.

7.Vytvořte profil dítěte – zadejte jeho jméno, pohlaví a datum narození.

8.Nastavte rodičovský PIN. Jedná se o čtyřmístné číselné heslo (PIN), které bude chránit nastavení aplikace na zařízení dítěte před neoprávněnou změnou. Heslo volte obezřetně a tak, aby nešlo snadno uhádnout.

9.V dalším kroku povolte aplikaci přístup k ostatním aplikacím. Ťukněte na Další a vyberte ze seznamu položku Parental Control.

10.Dále aktivujte ochranu proti odinstalování aplikace ESET Parental Control. Ťukněte na tlačítko Další, Aktivovat a přidělte aplikaci oprávnění Správce zařízení.

11.Rozhodněte se, zda chcete zasílat anonymní statistická data o informace o pádech aplikace. Tato data nám pomohou vylepšit aplikaci a poskytované služby.

12.V případě potřeby přidělte aplikaci další potřebná oprávnění.

13.Ťuknutím na Zapnout spustíte aplikaci ESET Parental Control.

 

important

Zneužití účtu hosta

Pokud je na zařízení dítěte dostupný účet hosta, doporučujeme ho zakázat. Může být totiž použit k obejití produktu ESET Parental Control.

important

Ochrana před vybitím

Mnoho výrobců zařízení v systémech Android 5 a novějších používá Ochranu před vybitím nebo nastavení úsporného režimu baterie. V zařízeních, kde je možné tuto funkci využít, je třeba povolit ESET Parental Control během provozu zařízení v úsporném režimu. Pro vytvoření výjimky postupujte podle návodu výrobce zařízení.