Protokol historie

V protokolu historie naleznete přehled o aktivitách, které se týkají omezení činností na zařízení dítěte prostřednictvím produktu ESET Parental Control. Najdete zde souhrn všech vámi provedených akcí, díky čemu snadno identifikujete podezřelou aktivitu."

Pokud aktivitu nepoznáváte, potom zřejmě vaše dítě zná váš rodičovský PIN nebo vaše heslo do účtu my.eset.com. V tom případě doporučujeme změnu těchto údajů. Ťukněte na příslušnou aktivitu a poté na Nastavit rodičovský PIN / Změnit heslo.

Pomocí tohoto filtru lze třídit činnosti dle kategorií:

Dítě – Činnosti prováděné na zařízeních dítěte.

Rodič – Činnosti prováděné na zařízeních rodiče.

Web – Činnosti na portálu my.eset.com.

Neznámé – Činnosti na zařízeních, odkud byl ESET Parental Control odinstalován.

Pouze podezřelé aktivity – Potenciálně podezřelé činnosti, které mohou zapříčinit překonání nastavených omezení.