Zařízení devices_active

V této části naleznete přehled o všech zařízeních, které spravujete prostřednictvím aplikace ESET Parental Control. Zároveň se u každého zařízení zobrazuje jeho stav a případně seznam potenciálních problémů, které mohou bránit aplikaci v korektním běhu na zařízení.

 

Aplikace ESET Parental Control reportuje následující stavy zařízení:

Stav baterie – ESET Parental Control vám nahlásí úroveň nabití zařízení dítěte.

Stav telefonu – ESET Parental Control vám řekne, v jakém režimu má dítě své zařízení nastavené (vyzvánění, vibrace, tichý režim)

Stav sledování – pokud sledujete polohu zařízení, ESET Parental Control v této části zobrazí ikonu odpovídající stavu Sledované zařízení.

 

Aplikace ESET Parental Control vás upozorní na následující problémy:

Aplikace: Zapněte GPS, aby mohla aplikace ESET Parental Control s vyšší přesností zjišťovat polohu zařízení.

my.eset.com: Zapněte GPS pro získání přesnější polohy zařízení.
Pro vyřešení tohoto stavu a zapnutí GPS přejděte v nastavení Androidu do sekce Poloha a přepínač přepněte do polohy Zapnuto.
 

Aplikace: Zapněte služby zjišťování polohy Google, aby mohla aplikace ESET Parental Control s vyšší přesností zjišťovat polohu zařízení.

my.eset.com: Zapněte služby zjišťování polohy Google pro získání přesnější polohy zařízení.
Pro vyřešení tohoto stavu a zapnutí služeb polohy přejděte v nastavení Androidu do sekce Poloha a úroveň přepněte na Vysoká přesnost.
 

Aplikace Zapněte mobilní data, abyste mohli sledovat aktivitu dětí na portálu my.eset.com a také v případě, kdy zařízení není připojeno k Wi-Fi.

my.eset.com: Zapněte mobilní data, abyste mohli sledovat aktivitu dětí také v případě, kdy zařízení není připojené k Wi-Fi.
Pro vyřešení tohoto stavu a zapnutí mobilního datové připojení přejděte v nastavení Androidu do sekce Mobilní síť a vyberte možnost Mobilní data.
 

Aplikace: Povolte synchronizaci času, aby děti nemohly změnou času v zařízení obejít nastavení pro hraní.

my.eset.com: Povolte synchronizaci času, aby děti nemohly změnou času v zařízení obejít nastavení pro hraní.
Pro vyřešení tohoto stavu a zapnutí synchronizace času přejděte v nastavení Androidu do sekce Datum a čas a vyberte možnost Automatické datum a čas.

 

Aplikace: Nainstalujte si na zařízení služby Google Play pro okamžité zobrazování upozornění z portálu my.eset.com.

my.eset.com:
Pro vyřešení tohoto stavu a nainstalování služeb Google Play přejděte do obchodu Play a nainstalujte Služby Google Play.

 

Aplikace: Přidělte aplikaci ESET Parental Control oprávnění Správce zařízení a zabraňte neoprávněnému odebrání aplikace.

my.eset.com: Přidělte aplikaci ESET Parental Control oprávnění správce zařízení, abyste zabránili neoprávněnému odinstalování aplikace.
Pro přidání oprávnění Správce zařízení aplikaci ESET Parental Control přejděte v nastavení Androidu do sekce Zabezpečení > Správci zařízení, vyberte Parental Control a ťukněte na tlačítko Aktivovat.

 

Aplikace: Povolte aplikaci Parental Control přístup k dalším aplikacím na tomto zařízení.

my.eset.com:
Pro vyřešení tohoto stavu a zapnutí služeb polohy přejděte v nastavení Androidu do sekce Usnadnění a přepínač přepněte do polohy Zapnuto u položky Parental Control.