Αιτήματα

Το ESET Parental Control σάς επιτρέπει να επιλέξετε τους τύπους αιτημάτων που μπορούν να αποστέλλονται στη συσκευή σας από τις συσκευές του παιδιού. Εάν ενεργοποιήσετε την αποστολή αιτημάτων από το παιδί σας, θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση προώθησης στη συσκευή σας με την εφαρμογή γονέα κάθε φορά που το παιδί θα στέλνει ένα αίτημα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Ειδοποίηση μέσω email, για να λαμβάνετε και ειδοποίηση μέσω email στη διεύθυνση email σας.

Από προεπιλογή, τα παιδιά μπορούν να στείλουν τα ακόλουθα αιτήματα:

Πρόσβαση σε έναν αποκλεισμένο ιστότοπο

Κατάργηση αποκλεισμού μιας αποκλεισμένης εφαρμογής

Προσθήκη χρόνου για εφαρμογές με περιορισμό χρόνου για μία ημέρα

Ενεργοποίηση των εφαρμογών με περιορισμό χρόνου κατά τη διάρκεια απαγορευμένων ωρών