Ειδοποιήσεις

Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να επιλέξετε τις ενέργειες που γίνονται στη συσκευή του παιδιού, οι οποίες θα ενεργοποιούν ειδοποιήσεις στη συσκευή σας. Από προεπιλογή, όλες οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και στη συσκευή σας. Εάν αποεπιλέξετε την επιλογή Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται μόνο στην κύρια οθόνη του ESET Parental Control που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή σας και στην πύλη γονέα.

Οι ειδοποιήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν από τις ακόλουθες καταστάσεις:

Όταν γίνεται επίσκεψη σε ακατάλληλους ιστότοπους

Όταν γίνεται χρήση ακατάλληλων εφαρμογών

Όταν γίνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου για εφαρμογές με περιορισμό χρόνου

Όταν η συσκευή του παιδιού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένο αριθμό ημερών

Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση του ESET Parental Control

Όταν εγκαθίσταται μια νέα εφαρμογή στη συσκευή του παιδιού

Όταν η συσκευή δεν έχει βέλτιστη διαμόρφωση του ESET Parental Control

Όταν εισαχθεί λάθος κωδικός PIN γονέα στη συσκευή του παιδιού. Αυτή η επιλογή θα σας ειδοποιήσει εάν το παιδί προσπαθεί να μαντέψει τον κωδικό PIN γονέα