Προστασία εφαρμογών

Η Προστασία εφαρμογών επιτρέπει στους γονείς να ελέγχουν τις εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιεί το παιδί και το χρονικό διάστημα χρήσης. Η λίστα των εφαρμογών λαμβάνεται από την κινητή συσκευή του παιδιού. Μπορείτε να επιλέξετε από πέντε προκαθορισμένες ηλικιακές ομάδες με προεπιλεγμένες τιμές για αποκλεισμένο και επιτρεπόμενο περιεχόμενο ή να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με την προτίμησή σας.

Αποκλεισμός ακατάλληλων εφαρμογών — Προσφέρει πρόσθετη ηρεμία στους γονείς εμφανίζοντας μόνο τις εφαρμογές που είναι κατάλληλες για τα παιδιά με βάση την ηλικιακή τους ομάδα. Οι εφαρμογές που είναι ακατάλληλες για την ηλικία μπορούν να αποκλείονται αυτόματα.

Εφαρμογές - Οι εφαρμογές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Απεριόριστεςicon_unlimited – Αυτές οι εφαρμογές είναι πάντα ενεργοποιημένες και τα παιδιά μπορούν να τις χρησιμοποιούν συνέχεια.

Αποκλεισμένες icon_blocked – Αυτές οι εφαρμογές είναι πάντα αποκλεισμένες και απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτές.

Εφαρμογές με περιορισμό χρόνουicon_timelimitedΑυτές οι εφαρμογές είναι κατάλληλες και τα παιδιά μπορούν να τις χρησιμοποιούν, αλλά οι γονείς μπορούν να ορίσουν ένα χρονικό όριο χρήσης. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές παιχνιδιών και ψυχαγωγίας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες εφαρμογών, να δείτε όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές και να τις φιλτράρετε κατά πολλαπλές κατηγορίες. Για να αλλάξετε την κατηγορία μιας εφαρμογής, πατήστε την επιλεγμένη εφαρμογή και επιλέξτε μια κατηγορία.

Περιορισμός εφαρμογών — Εάν ενεργοποιηθεί, εφαρμόζονται χρονικά όρια σε εφαρμογές με περιορισμό χρόνου. Μπορείτε να βρείτε λίστα με τις εφαρμογές με περιορισμό χρόνου στην icon_timelimited επιλογή Εφαρμογές.

Χρονικά όρια — Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η Επιλογή περιορισμού εφαρμογής. Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να ορίσετε ημερήσια χρονικά όρια για τις εφαρμογές με περιορισμό χρόνου icon_timelimited.

Προστασία μπαταρίας — Όταν το επίπεδο μπαταρίας του τηλεφώνου του παιδιού μειωθεί κάτω από το επιλεγμένο όριο, η προστασία μπαταρίας θα αποκλείσει τις εφαρμογές με περιορισμό χρόνου για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου του παιδιού.

Άμεσος αποκλεισμός — Αυτή η δυνατότητα αποκλείει αμέσως εφαρμογές με περιορισμό χρόνου ή όλες τις εφαρμογές μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

 

appguard

 

note

Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή

1.Κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να διαχειριστείτε.

2.Κάντε κλικ στο εικονίδιο πληροφοριών.

3.Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα του Google Play που περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή που θέλετε να διαχειριστείτε.

Ως μέρος της Προστασίας εφαρμογών, στις εφαρμογές που επισημαίνονται ως εφαρμογές με περιορισμό χρόνου θα ορίζεται ένα χρονικό όριο για τη χρήση τους. Οι γονείς μπορούν να επιτρέψουν στο παιδί να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές με περιορισμό χρόνου για καθορισμένο χρονικό διάστημα στην κινητή συσκευή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να οριστούν χρονικά όρια για τις καθημερινές και τις αργίες, ενώ ο χρόνος που επιτρέπεται μπορεί να οριστεί σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Η Λειτουργία διακοπών σάς επιτρέπει να απενεργοποιήσετε προσωρινά τα χρονικά όρια για περιπτώσεις όπως οι διακοπές και οι αργίες. Τα χρονικά όρια και οι προϋπολογισμοί θα απενεργοποιούνται μέχρι τον επιλεγμένο χρόνο.

 

note

Αποκλεισμός

Εάν απενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό εφαρμογών, αλλά διατηρήσετε την ενεργοποίηση της προστασίας εφαρμογών, η παρακολούθηση διαδικτύου θα παραμείνει ενεργή.