Προστασία εφαρμογών

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς αναφορές για την Προστασία εφαρμογών από το μενού. Πατήστε το εικονίδιο μενού three_dots_menu > Αναφορές > Προστασία εφαρμογών.

Οι αναφορές της Προστασίας εφαρμογών εμφανίζουν τις Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνότερα όπου εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο και το χρονικό διάστημα για το οποίο χρησιμοποιήθηκαν τις τελευταίες 7 ημέρες. Η λίστα μπορεί να αλλάξει ώστε να εμφανίζονται οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν σήμερα, χθες ή τις τελευταίες 30 ημέρες. Εάν χρειάζεται, οι γονείς μπορούν να αποκλείσουν, να επιτρέψουν ή να επισημάνουν αυτές τις εφαρμογές ως «Εφαρμογές με περιορισμό χρόνου» για να ορίσουν ένα χρονικό όριο για τη χρήση αυτών των εφαρμογών.

Το στοιχείο Διάγραμμα χρήσης εμφανίζει τη συνολική ημερήσια χρήση μιας συσκευής σε χρονικά διαστήματα ώρας. Μπορείτε να εμφανίσετε το Διάγραμμα χρήσης για τα στοιχεία «Όλες οι εφαρμογές», «Αποκλεισμένες εφαρμογές», «Εφαρμογές με περιορισμό χρόνου» ή «Απεριόριστες εφαρμογές».

Τα Στατιστικά στοιχεία εφαρμογών με περιορισμό χρόνου εμφανίζουν τις ημέρες κατά τις οποίες το παιδί χρησιμοποίησε μια εφαρμογή που επισημαίνεται ως Εφαρμογή με περιορισμό χρόνου και πόσο χρησιμοποιήθηκε αυτή η εφαρμογή.