Αναφορές

Μπορείτε να βρείτε μια ημερήσια σύνοψη της δραστηριότητας του παιδιού σας στην κινητή συσκευή του στην αρχική σελίδα του ESET Parental Control στην ενότητα Αναφορές.

Οι αναφορές εμφανίζουν το χρόνο που αφιερώθηκε σε Εφαρμογές με περιορισμό χρόνου και το στοιχείο Χρόνος μπροστά στην οθόνη είναι το σύνολο του χρόνου που αφιερώθηκε στη συσκευή του παιδιού.

Για να καταλάβετε καλύτερα τη δραστηριότητα του παιδιού σας στη συσκευή του, μπορείτε να δείτε το γράφημα χρήσης που εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που αφιερώθηκε σε μια συσκευή, σε διαστήματα ώρας.

Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνότερα

Σας βοηθά να ανακαλύψετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνότερα, με την αντιστοίχιση μιας κατηγορίας σε αυτές τις εφαρμογές (απεριόριστες, αποκλεισμένες, εφαρμογές με περιορισμό χρόνου), και τον συνολικό χρόνο που αφιερώθηκε στη χρήση αυτών των εφαρμογών.

Μπορείτε να πατήσετε σε μια εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την κατηγορία των εφαρμογών ή να πατήσετε το εικονίδιο i για να ανακαλύψετε την εφαρμογή στο Google Play.

Εγκατεστημένες εφαρμογές

Εάν το παιδί σας εγκατέστησε νέες εφαρμογές, θα τις βρείτε στην ενότητα Εγκατεστημένες εφαρμογές. Μπορείτε να πατήσετε σε μια εφαρμογή για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την κατηγορία των εφαρμογών ή να πατήσετε το εικονίδιο i για να ανακαλύψετε την εφαρμογή στο Google Play.

Ιστότοποι με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα

Στην ενότητα Ιστότοποι με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μπορείτε να βρείτε τις κατηγορίες των ιστότοπων που επισκέφτηκε το παιδί σας. Πατήστε μια κατηγορία για να εμφανιστούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους ιστότοπους που επισκέφτηκε το παιδί σας. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε έναν ιστότοπο εδώ και να δημιουργήσετε μια εξαίρεση για να αλλάξετε τον συγκεκριμένο ιστότοπο σε κατάλληλο ή ακατάλληλο.