Γρήγορες ενέργειες

Μπορείτε να εκτελέσετε πολλαπλές γρήγορες ενέργειες από την αρχική οθόνη του ESET Parental Control. Πατήστε το κουμπί + και επιλέξτε:

Προσθήκη χρόνου ή Μείωση χρόνου. Το ESET Parental Control θα σας επιτρέψει να προσθέσετε ή να μειώσετε γρήγορα το χρόνο για εφαρμογές με περιορισμό χρόνου σε διαστήματα από πέντε λεπτά έως πέντε ώρες.

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη Λειτουργία διακοπών. Στην επιλογή της Λειτουργίας διακοπών, μπορείτε να ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία και μέχρι αυτή την ώρα θα απενεργοποιηθούν τα χρονικά και οικονομικά όρια.

Πατήστε το στοιχείο Άμεσος αποκλεισμός για να αποκλείσετε αμέσως όλες τις εφαρμογές ή μόνο την εφαρμογή με περιορισμό χρόνου μέχρι την επιλεγμένη ώρα και ημερομηνία.