Πολιτική Απορρήτου

Η ESET, spol. s r. o., με έδρα στη διεύθυνση Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic (Δημοκρατία της Σλοβακίας), εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο υπό τη διαχείριση του 1ου Περιφερειακού Δικαστηρίου της Μπρατισλάβας, Τμήμα Sro, με αρ. καταχώρισης 3586/B και Αριθμό Εγγραφής Επιχείρησης: 31 333 535, ως Συλλογέας δεδομένων (εφεξής «ESET» ή «εταιρεία») επιθυμεί διαφάνεια σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των πελατών της. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η εταιρεία δημοσιεύει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του πελάτη (εφεξής «Τελικός χρήστης» ή «χρήστης») σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Εμπιστευτικότητα δεδομένων

Δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ESET και υλοποιούνται στο προϊόν της παρέχονται σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (εφεξής «EULA»), αλλά ορισμένες από αυτές ενδέχεται να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η εταιρεία θα ήθελε να παράσχει στο χρήστη περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων που συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών της. Η εταιρεία παρέχει διάφορες υπηρεσίες που περιγράφονται στην EULA και στην τεκμηρίωση του προϊόντος, όπως υπηρεσία ενημέρωσης/αναβάθμισης, υποστήριξη, κ.λπ. Για να λειτουργούν όλα αυτά, η εταιρεία πρέπει να συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Το προϊόν περιέχει λειτουργίες που επιτρέπουν στον Τελικό χρήστη να ελέγχει την πρόσβαση των διαχειριζόμενων χρηστών σε ορισμένες ομάδες ιστοσελίδων ή/και εφαρμογών για κινητές συσκευές, να εκτελεί διαχείριση χρόνου και εντοπισμό τοποθεσιών. Για να επιτρέπονται αυτές οι λειτουργίες, αποστέλλει πληροφορίες στην ESET, όπως ενδεικτικά πληροφορίες για τους ιστότοπους που επισκέφτηκε ο χρήστης, τοποθεσίες, εφαρμογές κινητών συσκευών, πληροφορίες για τον υπολογιστή, καθώς και πληροφορίες για τις λειτουργίες και τη λειτουργικότητα του προϊόντος. Οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν δεδομένα σχετικά με τον τελικό χρήστη ή άλλους διαχειριζόμενους χρήστες (ο χρήστης μπορεί να καθορίσει διαχειριζόμενους χρήστες με το όνομα, την ηλικία ή ακόμα και με φωτογραφία, εάν το επιθυμεί), πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα και τις εγκατεστημένες εφαρμογές, αρχεία από τον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το προϊόν.

Πρέπει να δημιουργηθεί ο λογαριασμός στη διεύθυνση https://my.eset.com, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει με το χρήστη μέσω του λογαριασμού στη διεύθυνση https://my.eset.com, με μηνύματα στο προϊόν ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αναφορές ή/και ειδοποίηση, την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε.

Ενημέρωση και άλλα στατιστικά στοιχεία που καλύπτουν πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εγκατάστασης και τον υπολογιστή του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας στην οποία εγκαθίσταται το προϊόν της εταιρείας και πληροφορίες για τις λειτουργίες και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της εταιρείας, όπως το λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες για το υλικό, τα αναγνωριστικά εγκατάστασης, τα αναγνωριστικά άδειας χρήσης, τη διεύθυνση IP, τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του προϊόντος.

Οι πληροφορίες άδειας χρήσης όπως το αναγνωριστικό άδειας χρήσης και προσωπικά στοιχεία όπως το όνομα, το επίθετο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτούνται για σκοπούς τιμολόγησης, επαλήθευσης της γνησιότητας της άδειας χρήσης και παροχής των υπηρεσιών της εταιρείας.

Ενδέχεται να απαιτούνται στοιχεία επικοινωνίας και δεδομένα που περιέχονται στα αιτήματα υποστήριξης του χρήστη για την υπηρεσία υποστήριξης. Ανάλογα με το δίαυλο επικοινωνίας που θα επιλέξει ο χρήστης για να επικοινωνήσει με την εταιρεία, η εταιρεία μπορεί να συλλέξει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τις πληροφορίες άδειας χρήσης, τα στοιχεία προϊόντος και την περιγραφή του περιστατικού υποστήριξης του χρήστη. Ενδέχεται να ζητηθεί από το χρήστη να παράσχει στην εταιρεία και άλλες πληροφορίες για να διευκολυνθεί η υπηρεσία της υποστήριξης.

Εμπιστευτικότητα δεδομένων

Η ESET είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο μέσω συνδεδεμένων οντοτήτων ή συνεργατών, ως μέρος του δικτύου διανομής, σέρβις και υποστήριξης. Οι πληροφορίες που επεξεργάζεται η ESET ενδέχεται να μεταφερθούν σε ή από συνδεδεμένες οντότητες ή συνεργάτες για την εκτέλεση της EULA, όπως για την παροχή υπηρεσιών ή υποστήριξης ή τιμολόγησης. Ανάλογα με την τοποθεσία και την υπηρεσία που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης, η εταιρεία ενδέχεται να απαιτηθεί να μεταφέρει τα δεδομένα του σε χώρα στην οποία δεν ισχύει η απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, κάθε μεταφορά πληροφοριών υπόκειται σε κανονισμό της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων και πραγματοποιείται μόνο εάν είναι απαραίτητο. Ο μηχανισμός Ασπίδας απορρήτου, οι Τυπικοί συμβατικοί όροι, οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες ή άλλες κατάλληλες διασφαλίσεις πρέπει να θεσπίζονται χωρίς καμία εξαίρεση.

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέπει την αποθήκευση δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται ενόσω παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με την EULA. Το χρονικό διάστημα διατήρησης της εταιρείας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο από την ισχύ της άδειας χρήσης, για να δίδεται η ευκαιρία στο χρήστη να πραγματοποιήσει εύκολα και άνετα την ανανέωση. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί περαιτέρω επεξεργασία ελαχιστοποιημένων στατιστικών στοιχείων με ψευδώνυμο και άλλων δεδομένων.

Η ESET λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ένα επίπεδο ασφάλειας, το οποίο είναι κατάλληλο για ενδεχόμενους κινδύνους. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίζει διαρκώς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων επεξεργασίας και των υπηρεσιών. Ωστόσο, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που έχει ως αποτέλεσμα κάποιον κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του χρήστη, η εταιρεία είναι πρόθυμη να ειδοποιήσει την εποπτεύουσα αρχή, καθώς και τα υποκείμενα των δεδομένων. Ως υποκείμενο δεδομένων, ο χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία σε μια εποπτεύουσα αρχή.

Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

Η ESET υπόκειται στους κανονισμούς της νομοθεσίας της Σλοβακίας και δεσμεύεται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα ως υποκείμενο δεδομένων:

το δικαίωμα να ζητήσει από την ESET πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του,

το δικαίωμα επανόρθωσης των προσωπικών δεδομένων του εάν είναι ανακριβή (ο χρήστης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει να συμπληρωθούν τα ατελή προσωπικά δεδομένα),

το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του,

το δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του,

το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία, καθώς και

το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του ως υποκείμενο δεδομένων ή σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις ή ανησυχίες, μπορεί να αποστείλει μήνυμα στη διεύθυνση:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk