Συσκευές devices_active

Η ενότητα αυτή παρέχει μια επισκόπηση των κινητών συσκευών που διαχειρίζεται το ESET Parental Control για κάθε παιδί, την κατάσταση της συσκευής και τα πιθανά ζητήματα που μπορεί να αποτρέπουν τη βέλτιστη διαμόρφωση των συσκευών.

 

Το ESET Parental Control θα σας παρέχει τις παρακάτω καταστάσεις συσκευής:

Κατάσταση μπαταρίας - Το ESET Parental Control θα σας ενημερώνει για το ποσοστό μπαταρίας που απομένει στη συσκευή του παιδιού σας.

Κατάσταση τηλεφώνου - Το ESET Parental Control θα σας πληροφορεί σχετικά με την κατάσταση τηλεφώνου του παιδιού σας (Ήχος κλήσης, Δόνηση, Αθόρυβο)

Κατάσταση παρακολούθησης - Εάν παρακολουθείται η συσκευή του παιδιού σας, το ESET Parental Control θα εμφανίζει το εικονίδιο Παρακολουθούμενη συσκευή.

 

Το ESET Parental Control θα σας ειδοποιεί σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα βελτιστοποίησης:

Εφαρμογή:Ενεργοποιήστε τη χρήση δορυφόρων GPS, για να επιτρέπεται στο ESET Parental Control να προσδιορίζει την τοποθεσία της συσκευής με μεγαλύτερη ακρίβεια.

my.eset.com: ενεργοποιήστε το GPS για να λαμβάνετε πιο ακριβή δεδομένα τοποθεσίας για τη συσκευή.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη χρήση των δορυφόρων GPS στις Ρυθμίσεις Android > Πρόσβαση τοποθεσίας επιλέγοντας Δορυφόροι GPS.
 

Εφαρμογή: Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες εντοπισμού του Google, για να επιτρέπεται στο ESET Parental Control να προσδιορίζει την τοποθεσία της συσκευής με μεγαλύτερη ακρίβεια.

my.eset.com: ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες εντοπισμού για να λαμβάνετε πιο ακριβή τοποθεσία για τη συσκευή.
Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση υπηρεσιών τοποθεσίας, πλοηγηθείτε στις Ρυθμίσεις Android > Πρόσβαση τοποθεσίας. Επιλέξτε Τοποθεσία Wi-Fi και δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
 

Εφαρμογή: Ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, για να βλέπετε τη δραστηριότητα του παιδιού σας στο my.eset.com, ακόμα και εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi.

my.eset.com: ενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για να βλέπετε τη δραστηριότητα του παιδιού σας, ακόμη κι αν η συσκευή δεν συνδέεται μέσω Wi-Fi.
Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πλοηγηθείτε στις Ρυθμίσεις Android > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και επιλέξτε Ενεργοποίηση δεδομένων.
 

Εφαρμογή: Ενεργοποιήστε το συγχρονισμό, για να εξασφαλίσετε ότι το παιδί σας δεν θα μπορεί να αλλάζει τον επιτρεπόμενο χρόνο για παιχνίδια.

my.eset.com: ενεργοποιήστε το συγχρονισμό, για να εξασφαλίσετε ότι το παιδί σας δεν θα μπορεί να αλλάζει τον επιτρεπόμενο χρόνο για παιχνίδια.
Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση του χρόνου που παρέχεται από το δίκτυο, πλοηγηθείτε στις Ρυθμίσεις Android > Ημερομηνία και ώρα και επιλέξτε Αυτόματη ημερομηνία και ώρα.

 

Εφαρμογή: Εγκαταστήστε τις Υπηρεσίες Google Play για να επιτρέπετε τον χειρισμό της συσκευής σε πραγματικό χρόνο (προωθημένες ειδοποιήσεις) από το my.eset.com.

my.eset.com:
Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις Υπηρεσίες Google Play από το Google Play.

 

Εφαρμογή: Ενεργοποιήστε το ESET Parental Control διαχειριστής συσκευής σε αυτήν τη συσκευή, για να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη κατάργηση της εφαρμογής.

my.eset.com: ενεργοποιήστε το ESET Parental Control ως διαχειριστής συσκευής, για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη κατάργηση της εφαρμογής.
Για να προσθέσετε το ESET Parental Control στους διαχειριστές συσκευών, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Android > Ασφάλεια > Διαχειριστές συσκευών > Parental Control και πατήστε Ενεργοποίηση.

 

Εφαρμογή: Να επιτρέπεται στο Parental Control η πρόσβαση σε άλλες εφαρμογές αυτής της συσκευής.

my.eset.com:
Για να ενεργοποιήσετε το Parental Control, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Androi > Προσβασιμότητα > Parental Control και ενεργοποιήστε το στοιχείο Parental Control.