ความช่วยเหลือออนไลน์ ESET

เลือกหัวข้อ

เริ่มต้นใช้งาน

1.ดาวน์โหลด ESET Online Scanner จาก เว็บไซต์ ESET โดยการคลิกปุ่ม การสแกนครั้งเดียว

2.คลิกสองครั้งที่ไฟล์.exe ที่คุณได้ทำการดาวน์โหลดเพื่อเรียกใช้งานแอพพลิเคชัน

3.เลือกภาษาของผลิตภัณฑ์

4.คลิกเริ่มต้นใช้งานและยืนยันข้อความ การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้ ของ Windows

5.ในหน้าจอ เงื่อนไขการใช้งาน ให้คลิก ยอมรับ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน หลังจากยอมรับแล้ว ระบบจะสร้างทางลัดสำหรับ ESET Online Scanner ขึ้นบน เดสก์ท็อป

6.คลิกเริ่มต้นใช้งาน ในหน้าจอต้อนรับ

7.เลือกว่าจะเข้าร่วม โปรแกรมการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า และเปิดใช้งาน ระบบคำติชม หรือไม่ คลิก ดำเนินการต่อ

8.เลือก ประเภทของการสแกน.

9.เลือกว่าจะเปิดใช้งานการตรวจหา แอปพลิเคชั่นที่อาจไม่พึงประสงค์ (PUA) หรือเพื่อปรับ การตั้งค่าขั้นสูง หรือไม่

10.คลิก เริ่มสแกน

11.หลังจากดาวน์โหลดการอัพเดทสำหรับโมดูลการตรวจจับแล้ว ระบบจะเริ่มทำการสแกน ความคืบหน้าของการสแกนจะแสดงผ่านแถบความคืบหน้าพร้อมกับพาธและชื่อของไฟล์ที่กำลังสแกน คุณสามารถหยุดหรือยกเลิกการสแกนได้ตลอดเวลา

12.เมื่อสิ้นสุดการสแกนและตรวจพบภัยคุกคาม ให้คลิก ดูผลลัพธ์อย่างละเอียด หรือคลิก บันทึกการสแกน เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของการสแกนในภายหลัง คลิก ดำเนินการต่อ

13.หากไม่พบผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ESET บนเครื่องของคุณ และบัญชีผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ESET Online Scanner จะเสนอเปิด การสแกนตามช่วงเวลา ให้กับคุณ คลิก ดำเนินการต่อ

14.ในหน้าจอ ขอบคุณสำหรับการใช้งานESET Online Scanner คุณสามารถให้คะแนนแอพพลิเคชันและแสดงความคิดเห็นได้

15.คลิก ส่งและปิด หากคุณได้ให้คะแนนแอพพลิเคชันและ/หรือแสดงความคิดเห็นแล้ว หรือคลิก ปิดโดยไม่แสดงความคิดเห็น