Pravidelná kontrola

ESET Online Scanner 3 (EOS v3) ponúka ďalší typ kontroly, pomocou ktorej môžete bezplatne pravidelne kontrolovať svoj počítač. Ide o rýchlu kontrolu často infikovaných častí systému. Kontrola sa spúšťa automaticky a vám sa zobrazí notifikácia.

Možnosť dodatočnej kontroly sa zobrazí za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky:

EOS v3 spustil používateľ, ktorý má oprávnenia správcu,

na kontrolovanom počítači sa nenašiel žiadny bezpečnostný produkt ESET.

Nato, aby bolo možné zapnúť pravidelnú kontrolu, je potrebné spúšťať EOS v3 ako správca. Túto funkciu je možné zapnúť dvoma spôsobmi:

I.Po vykonaní počiatočnej kontroly systému. Na ďalšej obrazovke bude zobrazený čas, kedy bude kontrola opäť vykonaná, ako aj odkaz, kde je možné zmeniť plán pravidelnej kontroly.

II.Po počiatočnej kontrole neoznačte možnosť Odstrániť dáta aplikácie pri zatvorení a spustite ESET Online Scanner znova.

Po zapnutí tejto funkcie si vyberte konkrétny deň a čas opakovania mesačnej kontroly a kliknite na Uložiť.