Ako začať > Úlohy po inštalácii

Úlohy po inštalácii

V tabuľke nižšie nájdete zoznam odporúčaných úloh, ktoré pokrývajú počiatočnú konfiguráciu vášho programu ESET Mail Security.

Téma

Popis

Aktivácia produktu

Uistite sa, že váš produkt ESET Mail Security je aktivovaný. Aktiváciu je možné vykonať viacerými spôsobmi.

Aktualizácia

Po aktivácii produktu je aktualizácia modulov spúšťaná automaticky. Ak si chcete overiť, či aktualizácia prebehla úspešne, pozrite si stav aktualizácie.

Správca e-mailovej karantény

Oboznámte sa so Správcom e-mailovej karantény, ktorý je dostupný z používateľského rozhrania programu. Táto funkcia vám umožňuje spravovať správy, ktoré boli presunuté do karantény, ako napr. spam, infikované prílohy obsahujúce malvér, phishingové správy a správy odfiltrované pomocou pravidiel. Môžete zobraziť podrobnosti o každej správe a vykonať pre danú správu príslušnú akciu (uvoľniť alebo vymazať).

Webové rozhranie e-mailovej karantény

Webové rozhranie e-mailovej karantény je používateľské rozhranie, ktoré je alternatívou k Správcovi e-mailovej karantény, umožňujúce vzdialené spravovanie položiek umiestnených v karanténe. Webové rozhranie e-mailovej karantény navyše umožňuje používateľom (príjemcom e-mailových správ) spravovať svoje vlastné správy, ktoré boli presunuté do karantény. Používatelia môžu byť informovaní o novom obsahu v karanténe pomocou reportov o e-mailovej karanténe odosielaných prostredníctvom e-mailu. Odporúčame, aby ste nastavili reporty.

Reporty o e‑mailovej karanténe

Môžete vytvoriť naplánovanú úlohu, pomocou ktorej budú odosielané reporty o e-mailovej karanténe vám a vybraným používateľom, vďaka čomu budú môcť uvoľňovať (doručovať) určité typy nesprávne detegovaných správ a tiež spravovať svoj obsah umiestnený v karanténe prostredníctvom webového rozhrania e-mailovej karantény (online zobrazovač). Používatelia budú môcť vstupovať do webového rozhrania kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v reportoch o e-mailovej karanténe, a následne sa doň prihlasovať pomocou svojich doménových prihlasovacích údajov.

Antispam – Filtrovanie a overenie

Antispam je sofistikovaná funkcia založená na cloude, ktorá zabraňuje doručovaniu spamu vašim používateľom (príjemcom e-mailových správ). Odporúčame používať filtrovanie a overovanie a pridať svoju lokálnu IP adresu do zoznamu ignorovaných IP adries. Tým pádom budú IP adresy vo vašej sieti počas klasifikácie ignorované. Nastavením a spravovaním ostatných zoznamov povolených, blokovaných a ignorovaných IP adries si môžete prispôsobiť filtrovanie a overovanie. Môžete tiež zapnúť Greylisting, ak sa rozhodnete používať túto funkciu.

Pravidlá

Ide o efektívnu funkciu, ktorá umožňuje filtrovať e-mailové správy podľa definovaných podmienok a akcií. Môžete použiť buď preddefinované pravidlá (ktoré môžete v prípade potreby dodatočne upraviť), alebo vytvoriť nové, vlastné pravidlá, ktoré budú vyhovovať vašim požiadavkám. Pravidlá môžu byť nastavené pre ktorúkoľvek vrstvu ochrany (Ochrana prenosu e-mailov, Ochrana databáz e-mailových schránok alebo Manuálna kontrola databáz e-mailových schránok).

Test antivírusu

Overte, či antivírusová ochrana funguje správne.

Test antispamu

Overte, či antispamová ochrana funguje správne.

Antiphishingový test

Overte, či Antiphishingová ochrana funguje správne.