ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Hlavné funkcie

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam funkcií, ktoré sú dostupné v ESET Mail Security.

64-bitové jadro

Prispieva k vyššej výkonnosti a stabilite súčastí tvoriacich jadro produktu.

Antimalvér

Oceňovaná a inovatívna ochrana pred malvérom. Ide o najmodernejšiu technológiu, ktorá zabraňuje útokom a eliminuje všetky druhy hrozieb vrátane vírusov, ransomvéru, rootkitov, červov a spyvéru pomocou kontroly s podporou cloudu, vďaka ktorej je detekcia ešte účinnejšia. Navyše nezaťažuje systém, šetrí systémové prostriedky a nemá negatívny vplyv na výkon. Táto technológia pracuje na viacerých vrstvách. Každá vrstva (fáza) pozostáva z niekoľkých technológií. Pre-execution phase has technologies such as UEFI Scanner, Network Attack Protection, Reputation & Cache, In-product Sandbox, DNA Detections. Medzi technológie, ktoré sa využívajú vo fáze execution, patrí Exploit Blocker, Ransomware Shield, Pokročilá kontrola pamäte a Kontrola skriptov (AMSI), pričom vo fáze post-execution nachádza uplatnenie Ochrana pred botnetmi, Cloudový systém ochrany pred malvérom a Sandboxing. Kombinácia týchto kľúčových technológií vám poskytuje bezkonkurenčnú úroveň ochrany.

Antispam

Antispam je kľúčovým komponentom akéhokoľvek e-mailového servera. ESET Mail Security využíva špičkové antispamové jadro, ktoré filtruje spam a phishing s vysokou mierou detekcie. ESET Mail Security je niekoľkonásobným víťazom testu filtrovania a zachytávania spamu realizovaného poprednou testovacou organizáciou Virus Bulletin a niekoľkoročným držiteľom certifikácie VBSpam+. Naše antispamové jadro dosiahlo mieru detekcie spamu 99,99 % s nulovým výskytom falošne pozitívnych nálezov (false positive), vďaka čomu môžeme hovoriť o poprednej technológii v oblasti ochrany proti spamu. Antispam programu ESET Mail Security zahŕňa pre zaručenie maximálnej detekcie rôzne technológie (RBL a DNSBL, Fingerprinting, Kontrola reputácie, Analýza obsahu, Pravidlá, Whitelisting/blacklisting, Ochrana proti spätnému rozptylu a overovanie správ pomocou SPF a DKIM). Antispam v produkte ESET Mail Security je založený na dátach z cloudu, pričom väčšina využívaných cloudových databáz je umiestnených v datacentrách spoločnosti ESET. Antispamové cloudové služby umožňujú v prípade objavenia nového spamu pohotovo aktualizovať dáta v databázach a zabezpečiť tak rýchlejší reakčný čas.

Antiphishingová ochrana

Funkcia, ktorá zabraňuje používateľom v prístupe na phishingové webové stránky. E-mailové správy môžu obsahovať odkazy, ktoré smerujú na phishingové webové stránky. ESET Mail Security používa pokročilú a sofistikovanú metódu analýzy, pomocou ktorej sú telo a predmet prichádzajúcej správy prehľadávané s cieľom identifikácie takýchto odkazov (URL). Odkazy sú porovnávané voči databáze s phishingovým obsahom.

Pravidlá

Pravidlá umožňujú správcom filtrovať neželané e-mailové správy a prílohy v súlade s firemnou politikou. Môže ísť o prílohy, ako akými sú napríklad spustiteľné súbory, multimediálne súbory, archívy chránené heslom atď. Pre filtrované e-mailové správy a ich prílohy je možné vykonávať rôzne akcie, ako napríklad presunutie do karantény, vymazanie, odoslanie oznámenia, prípadne zapisovanie do protokolu udalostí.

Exportovať na syslog server (Arcsight)

Obsah protokolu ochrany e-mailových serverov je možné duplikovať na syslog server vo formáte Common Event Format (CEF) na použitie s riešeniami na správu protokolov, ako je napríklad Micro Focus ArcSight.  Udalosti je možné odosielať cez SmartConnector do ArcSight, prípadne ich exportovať v podobe súborov. Poskytuje to pohodlný spôsob centralizovaného monitorovania a správy bezpečnostných udalostí. Túto funkciu môžete využiť najmä v prípade, že máte komplexnú infraštruktúru s veľkým počtom Microsoft Exchange Serverov, na ktorých používate riešenie ESET Mail Security.

Kontrola e-mailových schránok Office 365

Táto funkcia je určená pre firmy, ktoré používajú hybridné prostredie Exchange a zároveň pridáva možnosť kontrolovať e-mailové schránky v cloude.

ESET LiveGuard Advanced

Cloudová služba od spoločnosti ESET. Ak ESET Mail Security vyhodnotí e-mailovú správu ako podozrivú, správa je dočasne presunutá do ESET LiveGuard Advanced karantény. Podozrivá e-mailová správa je automaticky odoslaná na ESET LiveGuard Advanced server, kde dôjde k jej analýze pomocou pokročilých techník detekcie. ESET Mail Security následne dostane výsledky analýzy, podľa ktorých bude podozrivá správa spracovaná.

Správca e-mailovej karantény s webovým rozhraním

Správca môže prezerať súbory v karanténe a rozhodovať sa, či ich odstráni alebo uvoľní. Táto funkcia poskytuje ľahko použiteľný nástroj určený na správu.

Webové rozhranie karantény umožňuje vzdialenú správu obsahu. Je možné určiť správcov karantény, prípadne delegovať prístup. Používatelia si po prihlásení do webového rozhrania e-mailovej karantény môžu prezerať a spravovať svoju spamovú poštu, pričom prístup majú len k svojim správam.

Reporty o e-mailovej karanténe

Reporty o karanténe sú e-maily odosielané vybraným používateľom alebo správcom, ktoré im poskytujú informácie o všetkých e-mailových správach presunutých do karantény. Táto funkcia im taktiež umožňuje vzdialene spravovať obsah umiestnený v karanténe.

Manuálna kontrola databáz e-mailových schránok

Manuálna kontrola databáz e-mailových schránok umožňuje správcom manuálne kontrolovať e-mailové schránky, prípadne naplánovať kontrolu mimo pracovnej doby. Kontrola databáz e-mailových schránok využíva EWS (Exchange Web Services) API na pripojenie na Microsoft Exchange Server pomocou HTTP/HTTPS. Okrem toho sa pre zlepšenie výkonnosti využíva paralelná kontrola.

Klaster ESET

Klaster ESET umožňuje správu viacerých serverov z jedného miesta. Podobne ako v produkte ESET File Security pre Microsoft Windows Server, spájanie serverových uzlov do klastra robí spravovanie jednoduchším vďaka schopnosti distribuovať jednu konfiguráciu naprieč všetkými členmi klastra. Klaster ESET môže byť tiež použitý na synchronizáciu greylistingových databáz a obsahu lokálnej e-mailovej karantény.

Vylúčenia procesov

Táto funkcia slúži na vylúčenie konkrétnych procesov z antimalvérovej kontroly. Antimalvérová kontrola môže spôsobovať v určitých situáciách konflikty, napríklad počas zálohovania alebo živej migrácie virtuálnych počítačov. Vylúčenie procesov znižuje riziko konfliktov a zvyšuje celkový výkon vylúčených aplikácií, čo má pozitívny vplyv na celkový výkon a stabilitu celého systému. Vylúčenie procesu/aplikácie je vylúčenie samotného spustiteľného súboru (.exe).

eShell (ESET Shell)

eShell 2.0 je teraz dostupný pre ESET Mail Security. eShell je nástroj s príkazovým riadkom pre pokročilých používateľov, ktorým ponúka komplexnú správu produktov ESET určených pre server.

ESET PROTECT

Lepšia integrácia s nástrojom ESET PROTECT vrátane možnosti naplánovať rôzne úlohy. Viac informácií sa nachádza v Online pomocníkovi pre ESET PROTECT.

Inštalácia súčastí

Inštaláciu je možné prispôsobiť tak, aby obsahovala iba vybrané časti produktu.

Ochrana pred sfalšovaním identity odosielateľa

Nová funkcia, ktorá chráni pred rozšírenou technikou (v angličtine nazývanou spoofing), pri ktorej útočník sfalšuje informácie o odosielateľovi s cieľom oklamať príjemcu e‑mailu. E‑mailová správa sa javí byť odoslaná z legitímneho zdroja a pre príjemcu je tak veľmi ťažké rozlíšiť, či ide o pravého alebo falošného odosielateľa. Ochranu pred sfalšovaním identity odosielateľa môžete zapnúť a nakonfigurovať v Rozšírených nastaveniach alebo si vytvoriť vlastné pravidlá.

Podpisovanie DKIM

ESET Mail Security poskytuje funkciu podpisovania DKIM s cieľom posilniť zabezpečenie pre odchádzajúce e-mailové správy. Vyberte certifikát klienta a určite, ktoré e‑mailové hlavičky sú podpísané podpisom DKIM. Podpisovanie DKIM môžete pri viacerých doménach nastaviť pre každú doménu zvlášť.