Časové intervaly

Časové intervaly sa používajú v rámci pravidiel správy zariadení a slúžia na obmedzovanie pravidiel v prípade, že sú aplikované. Môžete vytvoriť časový interval a použiť ho pri pridávaní nových pravidiel alebo pri úprave existujúcich pravidiel (parameter Uplatňovať v intervale). Toto vám umožní definovať bežne používané časové intervaly (pracovný čas, víkend atď.) a následne ich jednoducho opäť použiť bez potreby opätovného definovania časových rozsahov pre každé pravidlo. Časový interval by sa mal vzťahovať na akýkoľvek relevantný typ pravidla, ktoré podporuje ovládanie pomocou času.