Licencia

ESET Mail Security sa pripája na licenčný server ESET niekoľkokrát za hodinu s cieľom vykonať kontrolu. Parameter Interval kontroly je predvolene nastavený ako Automatický. Ak chcete znížiť objem sieťovej komunikácie v dôsledku kontrol licencií, zmeňte Interval kontroly na Obmedzený a kontrola licencií sa bude vykonávať iba raz denne (a tiež po reštarte servera).

Ak je Interval kontroly nastavený ako Obmedzený, všetky zmeny ESET Mail Security, ktoré súvisia s licenciou a boli uskutočnené prostredníctvom nástrojov ESET Business Account a ESET MSP Administrator, sa môžu prejaviť až po jednom dni.