Ciele kontroly pre konzolu na správu produktov ESET

Táto funkcia umožňuje nástroju ESET PROTECT používať ciele kontroly (Manuálnej kontroly databáz e-mailových schránok a Kontroly Hyper-V) pri spustení klientskej úlohy Kontrola servera na serveri s nainštalovaným produktom ESET Mail Security. Nastavenie cieľov kontroly v rámci nástroja ESET PROTECT je dostupné len v prípade, že máte nainštalovaného ESET Management Agenta, v opačnom prípade bude táto možnosť nedostupná.

Ak povolíte Generovanie zoznamu cieľov, ESET Mail Security vytvorí zoznam dostupných cieľov kontroly. Tento zoznam je vytváraný v pravidelných intervaloch na základe zadaného Intervalu aktualizácie.


Poznámka:

Po prvom použití funkcie Generovať zoznam cieľov bude nástroju ESET PROTECT trvať približne polovicu z času zadaného pre Interval aktualizácie, kým si vygenerovaný zoznam cieľov preberie. Napríklad, ak je Interval aktualizácie nastavený na 60 minút, zoznam cieľov kontroly bude k dispozícii v nástroji ESET PROTECT približne po 30 minútach. Ak potrebujete v ESET PROTECT získať zoznam cieľov skôr, nastavte kratší interval aktualizácie. Dobu aktualizácie môžete kedykoľvek zvýšiť.

Ak chce nástroj ESET PROTECT spustiť klientsku úlohu Kontrola servera, vytvorí zoznam a umožní vám vybrať ciele Kontroly Hyper-V pre daný server.