Používateľské rozhranie

V tejto sekcii môžete nastaviť grafické používateľské rozhranie programu ESET Mail Security. Môžete si prispôsobiť vizuálnu stránku programu a použité efekty.

hmtoggle_plus0Prvky používateľského rozhrania

V tejto časti môžete zmeniť správanie upozornení pri detekcii ohrození a správanie systémových upozornení. Tie môžu byť zmenené tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám. Ak sa rozhodnete nezobrazovať určité upozornenia, budú zobrazené v časti Vypnuté správy a stavy. Môžete kontrolovať ich stav, zobraziť viac informácií alebo ich odstrániť.

Akýmkoľvek neoprávneným zmenám môžete predísť použitím Nastavení prístupu. Pomocou týchto nastavení môžete zaistiť vysokú mieru zabezpečenia.

Konfigurácia prístupových práv k nastaveniam, funkciám a dátam programu prostredníctvom nástroja eShell je možná zmenou politiky spustenia nástroja ESET Shell.

Ikona na paneli úloh

Vrátiť späť všetky nastavenia v tejto sekcii