Diagnostika

Diagnostika poskytuje výpisy aplikácie pri zlyhaní procesov ESET (napr. ekrn). Ak aplikácia zlyhá, vygeneruje sa výpis. Výpis môže pomôcť vývojárom pri oprave rôznych problémov produktu ESET Mail Security.

Kliknite na roletové menu vedľa položky Typ výpisu a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Žiadny – použitím tejto možnosti vypnete túto funkciu.

Skrátený (predvolené) – zaznamená najmenšiu sadu užitočných informácií, ktoré môžu pomôcť identifikovať dôvod, prečo aplikácia nečakane zlyhala. Tento typ výpisu môže byť užitočný, keď je obmedzený priestor na disku. Pre obmedzené množstvo zahrnutých informácií však chyby, ktoré neboli priamo spôsobené vláknom (threadom) aktívnym v čase problému, nemusia byť pri analýze tohto súboru objavené.

Úplný – zaznamená celý obsah systémovej pamäte, keď sa aplikácia nečakane zastaví. Kompletný výpis pamäte môže obsahovať dáta procesov, ktoré bežali v čase, keď bol výpis zozbieraný.

Cieľový priečinok

Priečinok, do ktorého sa pri zlyhaní vygeneruje výpis.

Otvoriť diagnostický priečinok

Po kliknutí na možnosť Otvoriť sa tento priečinok zobrazí v novom okne Windows Prieskumníka.

Vytvoriť diagnostický výpis

Ak chcete v cieľovom priečinku vytvoriť diagnostický výpis, kliknite na Vytvoriť.

 

Vytváranie rozšírených protokolov