Skupiny zariadení

Okno Skupiny zariadení je rozdelené na dve časti. Na ľavej strane okna je zoznam existujúcich skupín a po pravej strane sa nachádza zoznam zariadení patriacich do konkrétnej skupiny. Vyberte skupinu, ktorej zariadenia chcete zobraziť.

Môžete vytvoriť viaceré skupiny zariadení, na ktoré sa budú aplikovať rôzne pravidlá. Môžete vytvoriť aj jedinú skupinu zariadení, na ktorú sa bude vzťahovať nastavenie, resp. režim Čítanie/Zápis alebo Iba na čítanie. Týmto docielite, že nerozpoznané zariadenia budú po pripojení k vášmu počítaču blokované.


Upozornenie:

Externé zariadenia pripojené k vášmu počítaču môžu predstavovať bezpečnostné riziko.

Na výber sú tieto funkcie:

Pridať

Vytvorenie novej skupiny zariadení zadaním jej názvu alebo pridanie zariadenia do existujúcej skupiny (môžete upresniť aj podrobnosti, ako napr. názov výrobcu, model a sériové číslo).

Upraviť

Môžete zmeniť názov vybranej skupiny alebo parametre zariadení nachádzajúcich sa v danej skupine (výrobca, model a sériové číslo zariadenia).

Odstrániť

Odstránenie vybranej skupiny alebo zariadenia. Ak chcete pravidlo zakázať, môžete tiež prípadne použiť začiarkavacie políčko vedľa daného pravidla. Táto možnosť je užitočná, ak nechcete pravidlo zmazať, ale len dočasne zakázať.

Spustiť import

Importuje zo súboru zoznam sériových čísel zariadení.

Načítať

Zobrazí okno so zoznamom práve pripojených zariadení s nasledujúcimi informáciami: typ zariadenia, výrobca, model a sériové číslo v prípade, že je dostupné. Po výbere zariadenia zo zoznamu nájdených zariadení a kliknutí na OK sa zobrazí okno editora pravidiel s vopred definovanými údajmi (všetky nastavenia môžete meniť).

Po dokončení úprav kliknite na OK. Ak chcete opustiť okno Skupiny zariadení bez zmeny nastavení, kliknite na Zrušiť.


Poznámka:

Niektoré akcie nemusia byť podporované pri niektorých zariadeniach. Ak má však zariadenie úložisko, všetky štyri akcie sú dostupné. Pre zariadenia bez úložiska sú dostupné len dve akcie (napríklad akcia Iba na čítanie nie je dostupná pri zariadeniach s technológiou Bluetooth, tieto zariadenia sa dajú len povoliť alebo blokovať).