Klaster

Možnosť Povoliť klaster je automaticky zapnutá, ak je nastavený klaster ESET. Klaster môžete zakázať v okne Rozšírené nastavenia (F5) kliknutím na prepínač (napríklad, ak potrebujete zmeniť nastavenia bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné uzly v klastri ESET). Prepínač slúži len na zapnutie alebo vypnutie funkcie klastra ESET. Pre nastavenie alebo odstránenie klastra je potrebné použiť Sprievodcu konfiguráciou klastra alebo zrušiť klaster v sekcii Nástroje > Klaster hlavného okna programu.

Klaster ESET nie je nastavený alebo je vypnutý:

cluster_advanced_setup_disabled

Klaster ESET je nastavený:

cluster_advanced_setup_enabled