Sprievodca konfiguráciou klastra – výber uzlov

Prvým krokom nastavenia klastra ESET je pridanie uzlov. Môžete zvoliť možnosť Autodetekcia alebo manuálne vybrať uzly pomocou tlačidla Vybrať... Taktiež môžete zadať meno servera pomocou tlačidla Pridať.

Autodetekcia

Autodetekcia automatický pridá uzly z existujúceho klastra Windows Failover Cluster/Network Load Balancing (NLB) Cluster. Server, ktorý používate na vytvorenie klastra ESET, musí byť členom daného klastra Windows Failover Cluster/NLB Cluster, aby bolo možné automatické pridanie uzlov. Pre správnu detekciu uzlov zo strany ESET Cluster musí mať NLB Cluster povolenú funkciu Povoliť vzdialenú kontrolu. Keď už máte zoznam novovytvorených uzlov, môžete odstrániť tie, ktoré nechcete.

Vybrať

Pomocou tejto možnosti môžete vyhľadať a pridať uzly v rámci domény (Domain) alebo pracovnej skupiny (Workgroup). Táto metóda vám umožňuje manuálne pridanie uzlov do klastra ESET. Ďalším spôsobom pridania uzlov je zadanie mena servera a kliknutie na Pridať...

Načítať

Táto možnosť slúži na import zoznamu uzlov zo súboru.

cluster_wizard1

Pre zmenu uzlov klastra v zozname označte daný uzol a kliknite na Odstrániť alebo Odstrániť všetko.

Ak už máte existujúci klaster ESET, nové uzly môžete pridať kedykoľvek. Postup je rovnaký.


Poznámka:

Všetky uzly, ktoré ostanú v zozname, musia byť pripojené na sieť a prístupné. Localhost je predvolene pridaný do zoznamu uzlov.