Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uzyskiwanie dostępu do przekazanych danych

Oto kilka przykładów sposobów uzyskiwania dostępu do danych WMI ESET przy użyciu wiersza polecenia systemu Windows oraz środowiska PowerShell, co można zrealizować w dowolnym z obecnie dostępnych systemów Windows. Dostęp do danych można jednak uzyskiwać na wiele różnych sposobów przy użyciu innych języków skryptowych i narzędzi.

Wiersz polecenia bez skryptów

wmic można uzyskać dostęp do różnych wstępnie zdefiniowanych lub niestandardowych klas WMI.

Wyświetlenie pełnych informacji na temat produktu na komputerze lokalnym:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product

Wyświetlenie numeru wersji produktu tylko w przypadku produktu na komputerze lokalnym:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product Get Version

Wyświetlenie pełnych informacji na temat produktu na komputerze zdalnym o numerze IP 10.1.118.180:

wmic /namespace:\\root\ESET /node:10.1.118.180 /user:Administrator Path ESET_Product

Środowisko PowerShell

Pobranie i wyświetlenie pełnych informacji na temat produktu na komputerze lokalnym:

Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET'

Pobranie i wyświetlenie pełnych informacji na temat produktu na komputerze zdalnym o numerze IP 10.1.118.180:

$cred = Get-Credential # promts the user for credentials and stores it in the variable
Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET' -computername '10.1.118.180' -cred $cred