Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Instalacja cicha/nienadzorowana

Aby przeprowadzić instalację cichą z poziomu wiersza polecenia (bez interfejsu użytkownika), uruchom następujące polecenie: msiexec /i <packagename> /qn /l*xv msi.log


note

W systemach Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 funkcja Ochrona sieci nie zostanie zainstalowana.

Aby upewnić się, że instalacja przebiegła pomyślnie, lub w przypadku wystąpienia problemów użyj narzędzia Podgląd zdarzeń systemu Windows w celu sprawdzenia dziennika aplikacji (szukaj rekordów o źródle: MsiInstaller).


example

Instalacja pełna w systemie 64-bitowym:

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,SysInspector,SysRescue,Rmm,eula

Po ukończeniu instalacji zostanie uruchomiony graficzny interfejs użytkownika oprogramowania ESET i zostanie wyświetlona ikona obszaru powiadomień Windows TRAY_ICON w obszarze powiadomień systemu Windows.


example

Instalacja produktu w określonym języku (niemiecki):

msiexec /i emsx_nt64.msi /qn ADDLOCAL=NetworkProtection,RealtimeProtection,^
DeviceControl,DocumentProtection,Cluster,GraphicUserInterface,^
SysInspector,SysRescue,Rmm,eula PRODUCT_LANG=1031 PRODUCT_LANG_CODE=de-de

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i listę kodów języków, zobacz sekcję Parametry dotyczące języka w artykule Instalacja z poziomu wiersza polecenia.


important

Podczas określania wartości parametru REINSTALL należy uwzględnić pozostałe funkcje, które nie są używane jako wartości parametrów ADDLOCAL i REMOVE. W celu przeprowadzenia poprawnej instalacji z poziomu wiersza polecenia niezbędne jest uwzględnienie wszystkich funkcji jako wartości parametrów REINSTALL, ADDLOCAL i REMOVE. Dodanie lub usunięcie może się nie udać, jeśli nie zostanie użyty parametr REINSTALL.
Pełną listę funkcji można znaleźć w artykule Instalacja z poziomu wiersza polecenia.


example

Usunięcie pełne (dezinstalacja) w systemie 64-bitowym:

msiexec /x emsx_nt64.msi /qn /l*xv msi.log


note

Po pomyślnej dezinstalacji serwer zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.