Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skrzynka pocztowa kwarantanny oraz kwarantanna Microsoft Exchange

Jeśli użytkownik nie chce korzystać z kwarantanny lokalnej, do wyboru ma dwie opcje: skrzynkę pocztową kwarantanny oraz kwarantannę MS Exchange. Niezależnie od wyboru opcji konieczne jest utworzenie odrębnego użytkownika z przypisaną skrzynką pocztową (np. kwarantanna_glowna@firma.com), która będzie używana do przechowywania wiadomości e-mail poddanych kwarantannie. Konto utworzonego użytkownika i skrzynka pocztowa będą również używane w Menedżerze kwarantanny poczty w celu wyświetlania elementów poddanych kwarantannie. Należy określić dane konta tego użytkownika w ustawieniach Menedżera kwarantanny.


note

Zaletą korzystania ze skrzynki pocztowej kwarantanny/kwarantanny MS Exchange w porównaniu z kwarantanną lokalną jest możliwość zarządzania elementami poddanymi kwarantannie z jednego miejsca, niezależnie od liczby serwerów z przypisaną rolą serwera transportu centralnego. W odróżnieniu od kwarantanny lokalnej, w przypadku skrzynki pocztowej kwarantanny/kwarantanny MS Exchange spam oraz wiadomości e-mail poddane kwarantannie są przechowywane w bazach danych skrzynek pocztowych programu Exchange. Każda osoba z dostępem do skrzynki pocztowej kwarantanny może zarządzać wiadomościami poddanymi kwarantannie.

Zarówno skrzynka pocztowa kwarantanny, jak i kwarantanna MS Exchange korzystają z dedykowanej skrzynki pocztowej jako wewnętrznego mechanizmu przechowywania wiadomości poddanych kwarantannie, ale występują pewne różnice w dostarczaniu wiadomości e-mail do tej skrzynki. Różnice między skrzynką pocztową kwarantanny a kwarantanną MS Exchange:

Skrzynka pocztowa kwarantanny

Program ESET Mail Security tworzy specjalną wiadomość e-mail z dodatkowymi informacjami, dołącza do niej oryginalne wiadomości e-mail jako załączniki i dostarcza do skrzynki pocztowej.

Skrzynka pocztowa kwarantanny umożliwia podanie adresu kwarantanny wiadomości (np. kwarantanna_glowna@firma.com).


important

Używanie konta użytkownika Administrator w charakterze skrzynki pocztowej kwarantanny nie jest zalecane.

Kwarantanna MS Exchange

Program Microsoft Exchange Server odpowiada za dostarczenie wiadomości e-mail do skrzynki pocztowej. Skrzynka pocztowa musi zostać oznaczona jako skrzynka kwarantanny na poziomie organizacji w usłudze Active Directory (przy użyciu podanego poniżej polecenia PowerShell).


note

Domyślnie kwarantanna wewnętrzna nie jest aktywowana w oprogramowaniu Microsoft Exchange Server. Jeśli nie jest aktywowana, należy otworzyć powłokę zarządzania serwerem Exchange i wpisać następujące polecenie (zastępując adres Name@domain.com rzeczywistym adresem dedykowanej skrzynki pocztowej: Set-ContentFilterConfig -QuarantineMailbox name@domain.com

Program ESET Mail Security używa systemu kwarantanny oprogramowania Microsoft Exchange (dotyczy to programu Microsoft Exchange Server 2007 i nowszych). W tym przypadku do przechowywania potencjalnie zarażonych wiadomości oraz spamu używany jest wewnętrzny mechanizm oprogramowania Exchange.