Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Pierwsze kroki > Zadania po instalacji
Wybierz temat

Zadania po instalacji

Poniżej znajdują się zalecane czynności związane z początkową konfiguracją programu ESET Mail Security.

Temat

Opis

Aktywacja produktu

Upewnij się, że program ESET Mail Security został aktywowany. Aktywację możesz przeprowadzić na różne sposoby.

Aktualizacje

Po aktywacji produktu aktualizacja modułów jest uruchamiana automatycznie. Zapoznaj się ze stanem aktualizacji, aby sprawdzić, czy aktualizacja powiodła się.

Menedżer kwarantanny poczty

Zapoznaj się z Menedżerem kwarantanny poczty, który jest dostępny z poziomu graficznego interfejsu użytkownika programu. Ta funkcja umożliwia zarządzanie wiadomościami poddanymi kwarantannie, na przykład spamem, zainfekowanymi załącznikami zawierającymi szkodliwe oprogramowanie i wiadomościami odfiltrowanymi przy użyciu reguł. Możesz wyświetlić szczegóły każdej wiadomości i wykonać czynność (zwolnienie lub usunięcie).

Interfejs webowy kwarantanny poczty

Alternatywą dla Menedżera kwarantanny poczty jest interfejs webowy kwarantanny poczty, który umożliwia zdalne zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie. Ponadto interfejs ten pozwala użytkownikom (odbiorcom wiadomości e-mail) na zarządzanie własnymi wiadomościami poddanymi kwarantannie. Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia e-mail o raportach dotyczących nowych wiadomości poddanych kwarantannie poczty. Zaleca się skonfigurowanie raportów.

Raporty kwarantanny poczty

Utwórz zaplanowane zadanie wysyłania raportów kwarantanny poczty do siebie i wybranych użytkowników, aby umożliwić zwalnianie (dostarczanie) niektórych typów wiadomości niepoprawnie sklasyfikowanych jako spam i zarządzanie zawartością w kwarantannie poczty przy użyciu interfejsu webowego (przeglądarki online). Aby uzyskać dostęp do interfejsu webowego, użytkownicy muszą kliknąć łącze dostępne w raportach kwarantanny poczty i zalogować się przy użyciu poświadczeń domeny.

Ochrona przed spamem — Filtrowanie i weryfikacja

Ochrona przed spamem to oparta na chmurze zaawansowana funkcja, która zapobiega otrzymywaniu spamu przez użytkowników (odbiorców wiadomości e-mail). Zalecamy używanie filtrowania i weryfikacji oraz dodanie lokalnych adresów IP do listy ignorowanych adresów IP. Spowoduje to ignorowanie adresów IP w infrastrukturze sieci podczas klasyfikacji. Aby dostosować filtrowanie i weryfikację, możesz skonfigurować pozostałe listy elementów zatwierdzonych, zablokowanych i zignorowanych oraz zarządzać nimi. Możesz też włączyć szarą listę, jeśli zdecydujesz się używać tej funkcji.

Reguły

Zaawansowana funkcja, która umożliwia filtrowanie wiadomości e-mail na podstawie zdefiniowanych warunków i czynności. Możesz używać wstępnie zdefiniowanych reguł (modyfikując je w razie potrzeby) lub tworzyć nowe, dostosowane reguły odpowiednio do potrzeb. Reguły mogą być konfigurowane dla dowolnej z warstw ochrony (ochrona przesyłania poczty, ochrona bazy danych skrzynek pocztowych lub skanowanie bazy danych skrzynki pocztowej na żądanie).

Test ochrony antywirusowej

Weryfikacja prawidłowego działania ochrony antywirusowej.

Test ochrony przed spamem

Weryfikacja prawidłowego działania ochrony przed spamem.

Test ochrony antyphishingowej

Weryfikacja prawidłowego działania ochrony przed atakami typu „phishing”.