Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Stan

Podsumowanie stanu programu ESET Mail Security jest wyświetlane w oknie głównym wraz ze szczegółowymi informacjami o systemie.

Zwykle w przypadku braku problemów kolor stanu ochrony to zielony MONITOR_GREEN. Może on jednak zmienić się w niektórych sytuacjach.

Kolor stanu ochrony zmienia się na pomarańczowy MONITOR_ORANGE lub czerwony MONITOR_RED i zostaje wyświetlony komunikat ostrzegawczy w jednej z następujących sytuacji:

Komunikat ostrzegawczy

Szczegóły komunikatu ostrzegawczego

Ochrona antywirusowa serwera poczty e-mail wyłączona

Kliknij opcję Włącz ochronę antywirusową w obszarze Monitorowanie lub włącz ponownie opcję Ochrona antywirusowa i antyspyware w okienku Ustawienia głównego okna programu.

Integracja z serwerem poczty e-mail wyłączona

Integracja z serwerem poczty została wyłączona przez użytkownika. Kliknij opcję Edytuj ustawienie integracji, aby włączyć ochronę przesyłania poczty.

Aparat antyspamowy ma ograniczone połączenie z chmurą

Oznacza to problemy z połączeniem. Upewnij się, że odpowiednie porty są włączone.

Nie skonfigurowano wykrywania potencjalnie niepożądanej aplikacji

Potencjalnie niepożądana aplikacja (PUA) to program, który zawiera adware, instaluje paski narzędzi lub ma inne niejasne cele. W niektórych sytuacjach może okazać się, że korzyści oferowane przez potencjalnie niepożądaną aplikację przeważają nad ryzykiem.

Produkt nie został aktywowany lub licencja wygasła

Jest to sygnalizowane przez zmianę koloru ikony stanu ochrony na czerwony. Po wygaśnięciu licencji program nie może być aktualizowany. Należy odnowić licencję zgodnie z instrukcjami podanymi w oknie alertu.

System ESET LiveGrid® jest wyłączony

Problem jest sygnalizowany, jeśli system ESET LiveGrid® jest wyłączony w ustawieniach zaawansowanych.

Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym jest wstrzymana

Należy kliknąć opcję Włącz ochronę w czasie rzeczywistym na karcie Monitorowanie lub włączyć ponownie ochronę systemu plików w czasie rzeczywistym na karcie Ustawienia głównego okna programu.

System operacyjny nie jest aktualny

W oknie aktualizacji systemu znajduje się lista dostępnych aktualizacji gotowych do pobrania i zainstalowania.

Urządzenie wkrótce utraci ochronę

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aktualizowania wersji systemu Microsoft Windows, kliknij pozycję Zobacz opcje. Jeśli korzystasz z systemu Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, upewnij się, że system jest zgodny z algorytmem SHA-2. Zastosuj odpowiednie poprawki dla Twojej wersji systemu operacyjnego.

Wymagane jest ponowne uruchomienie urządzenia

Kliknij opcję Uruchom ponownie urządzenie, jeśli chcesz uruchomić ponownie system od razu, lub kliknij opcję Odrzuć, aby zrobić to później. Ten komunikat może pojawić się po zastosowaniu aktualizacji komponentów programu (PCU) oraz mikroaktualizacji komponentu programu (μPCU). Zobacz Ustawienia aktualizacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat PCU i μPCU.

Ochrona przed atakami z sieci (IDS) jest wstrzymana

Kliknij opcję Włącz ochronę przed atakami z sieci (IDS), aby ponownie włączyć tę funkcję.

Ochrona przed botnetami jest wstrzymana

Kliknij opcję Włącz ochronę przed botnetami, aby ponownie włączyć tę funkcję.

Ochrona dostępu do stron internetowych jest wstrzymana

Należy kliknąć opcję Włącz ochronę dostępu do stron internetowych na karcie Monitorowanie lub włączyć ponownie ochronę dostępu do stron internetowych w okienku Ustawienia głównego okna programu.

Ochrona przed atakami typu „phishing” nie działa

Ta funkcja nie działa, ponieważ inne wymagane moduły programu nie są aktywne.

Wstrzymanie polityk jest aktywne

Konfiguracja ustawiona przez politykę jest tymczasowo zastąpiona. Prawdopodobnie do ukończenia rozwiązywania problemów. Jeśli do zarządzania programem ESET Mail Security używane jest rozwiązanie ESET PROTECT i jest do niego przypisana polityka, łącze sygnalizujące stan jest zablokowane (wyświetlane na szaro) w zależności od tego, które funkcje są objęte polityką.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu, przeszukaj bazę wiedzy ESET. Jeśli będzie potrzebna dodatkowa pomoc, prześlij zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Dział obsługi technicznej firmy ESET niezwłocznie odpowie na otrzymane pytania i pomoże znaleźć rozwiązanie.