Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kwarantanna lokalna

W przypadku kwarantanny lokalnej używany jest lokalny system plików do przechowywania wiadomości e-mail oraz bazy danych SQLite pełniącej rolę indeksu. Przechowywane pliki wiadomości e-mail poddanych kwarantannie i pliki bazy danych są szyfrowane ze względów bezpieczeństwa. Pliki te znajdują się w następującej lokalizacji C:\ProgramData\ESET\ESET Mail Security\MailQuarantine (w systemie Windows Server 2012).


note

Jeśli pliki poddane kwarantannie mają być przechowywane na dysku innym niż domyślny dysk , podczas instalacji programu ESET Mail Security należy zmienić ustawienie Folder danych, podając preferowaną ścieżkę.

Funkcje kwarantanny lokalnej:

Spam oraz wiadomości e-mail poddane kwarantannie będą przechowywane w lokalnym systemie plików, a nie w bazie danych skrzynek pocztowych programu Exchange.

Szyfrowanie i kompresowanie przechowywanych lokalnie plików wiadomości e-mail poddanych kwarantannie.

Interfejs webowy kwarantanny poczty jako alternatywa dla Menedżera kwarantanny poczty.

Raporty kwarantanny mogą być wysyłane pod podany adres e-mail przy użyciu zaplanowanego zadania.

Pliki wiadomości e-mail poddanych kwarantannie usuwane z okna kwarantanny (domyślnie po 21 dniach) są przechowywane w systemie plików (do ich automatycznego usunięcia po upływie podanej liczby dni).

Automatyczne usuwanie starych plików wiadomości e-mail (domyślnie po 3 dniach). Więcej informacji można znaleźć w części dotyczącej ustawień przechowywania plików.

Usunięte pliki wiadomości e-mail poddanych kwarantannie można przywrócić przy użyciu narzędzia eShell (pod warunkiem, że nie zostały jeszcze usunięte z systemu plików).

Zbadaj wiadomości e-mail poddane kwarantannie i zdecyduj o ich usunięciu lub zwolnieniu. W celu wyświetlenia wiadomości e-mail poddanych kwarantannie lokalnej i zarządzania nimi można posłużyć się Menedżerem kwarantanny poczty dostępnym w głównym interfejsie graficznym użytkownika lub interfejsem webowym kwarantanny poczty.


note

Wadą kwarantanny lokalnej jest to, że w przypadku uruchomienia programu ESET Mail Security dla większej liczby serwerów z przypisaną rolą serwera transportu centralnego, kwarantanną lokalną każdego z serwerów należy zarządzać osobno. Im większa liczba serwerów poczty, tym większa kwarantanna do zarzadzania.