Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uaktualnianie przy użyciu klastra ESET

Utworzenie klastra ESET umożliwia uaktualnianie wielu serwerów przy użyciu starszych wersji programu ESET Mail Security. Zalecamy używanie metody klastra ESET, gdy środowisko zawiera co najmniej 2 serwery z programem ESET Mail Security. Dodatkową korzyścią z tej metody uaktualniania jest możliwość dalszego używania klastra ESET, dzięki czemu konfiguracja programu ESET Mail Security będzie synchronizowana we wszystkich jego węzłach.

Aby przeprowadzić uaktualnienie przy użyciu tej metody, wykonaj następujące czynności:

1.Zaloguj się na jednym z serwerów z programem ESET Mail Security. Uaktualnij ten program, pobierając jego najnowszą wersję i instalując ją na istniejącej wersji. Wykonaj kroki zwykłej instalacji. Cała oryginalna konfiguracja starszego programu ESET Mail Security zostanie zachowana podczas instalacji.

2.Uruchom kreatora klastra ESET i dodaj węzły klastra (serwery, na których chcesz uaktualnić program ESET Mail Security). W razie potrzeby możesz dodać inne serwery, na których jeszcze nie ma programu ESET Mail Security (zostanie na nich przeprowadzona instalacja). Zalecamy pozostawienie ustawień domyślnych w sekcji Nazwa i typ instalacji klastra (opcja Wypchnięcie licencji do węzłów, na których nie aktywowano produktu powinna być zaznaczona).

3.Zapoznaj się z ekranem Dziennik kontroli węzłów. Znajdują się tam serwery ze starszymi wersjami produktu oraz serwery, na których produkt zostanie zainstalowany ponownie. Program ESET Mail Security zostanie także zainstalowany na wszystkich dodatkowych serwerach, na których jeszcze go nie zainstalowano.

cluster_older_version

4.Na ekranie Instalacja węzłów i aktywacja klastra będzie widoczny postęp instalacji. Po pomyślnym ukończeniu instalacji rezultat powinien być podobny do poniższego:

cluster_install_log_perfect

W przypadku nieprawidłowej konfiguracji sieci lub systemu może zostać wyświetlony komunikat o błędzie Nie udało się uzyskać tokenu aktywacji od serwera. Spróbuj ponownie uruchomić kreator klastra ESET. Usunie on klaster i utworzy nowy (bez ponownej instalacji produktu). Powinno to umożliwić pomyślne ukończenie aktywacji. Jeśli problem będzie nadal występował, sprawdź ustawienia sieci i systemu DNS.

cluster_failed_token