Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uaktualnianie przy użyciu rozwiązania ESET PROTECT

Program ESET PROTECT umożliwia uaktualnianie wielu serwerów ze starszą wersją programu ESET Mail Security. Dzięki tej metodzie można jednocześnie zaktualizować dużą liczbę serwerów, upewniając się, że każda konfiguracja programu ESET Mail Security jest identyczna (jeśli jest to wymagane).

Procedura składa się z następujących etapów:

Ręczne uaktualnienie pierwszego serwera przez zainstalowanie najnowszej wersji programu ESET Mail Security na istniejącej wersji w celu zachowania całej konfiguracji, w tym między innymi reguł, wielu białych i czarnych list itd. Ten etap jest wykonywany lokalnie na serwerze z programem ESET Mail Security.

Żądanie konfiguracji nowo uaktualnionego programu ESET Mail Security do wersji 7.x, i użycie opcji Konwertuj do polityki w rozwiązaniu ESET PROTECT. Polityka ta zostanie później zastosowana do wszystkich zaktualizowanych serwerów. Ten etap jest wykonywany zdalnie przy użyciu rozwiązania ESET PROTECT, podobnie jak kolejne etapy.

Uruchomienie zadania Dezinstalacja oprogramowania na wszystkich serwerach ze starszą wersją programu ESET Mail Security.

Uruchomienie zadania Instalacja oprogramowania na wszystkich serwerach, na których ma działać najnowsza wersja programu ESET Mail Security.

Przypisanie polityki konfiguracji do wszystkich serwerów z najnowszą wersją programu ESET Mail Security.

Szczegółowa procedura:

1.Zaloguj się na jednym z serwerów z programem ESET Mail Security. Uaktualnij ten program, pobierając jego najnowszą wersję i instalując ją na istniejącej wersji. Wykonaj kroki zwykłej instalacji. Cała oryginalna konfiguracja starszego programu ESET Mail Security zostanie zachowana podczas instalacji.

2.Otwórz ESET PROTECTkonsolę internetową , wybierz komputer kliencki w grupie statystycznej lub dynamicznej i kliknij pozycję Pokaż szczegóły.

era_show_details

3.Otwórz kartę Konfiguracja i kliknij przycisk Zażądaj konfiguracji, aby zebrać całą konfigurację zarządzanego produktu. Zebranie konfiguracji potrwa chwilę. Po wyświetleniu na liście najnowszej konfiguracji kliknij pozycję Produkt zabezpieczający i wybierz pozycję Otwórz konfigurację.

4.Utwórz politykę konfiguracji, klikając przycisk Konwertuj do polityki. Wpisz nazwę nowej polityki i kliknij pozycję Przycisk.

era_convert_policy

5.Przejdź do opcji Zadania klienta i wybierz zadanie Dezinstalacja oprogramowania. Podczas tworzenia zadania dezinstalacji zalecamy ponowne uruchomienie serwera po dezinstalacji. W tym celu zaznacz pole wyboru W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie. Po utworzeniu zadania dodaj wszystkie żądane komputery docelowe na potrzeby dezinstalacji.

6.Upewnij się, że program ESET Mail Security jest odinstalowany na wszystkich komputerach docelowych.

7.Utwórz zadanie Instalacja oprogramowania, aby zainstalować najnowszą wersję programu ESET Mail Security na wszystkich żądanych komputerach docelowych.

8.Przypisz politykę konfiguracji do wszystkich serwerów z programem ESET Mail Security, najlepiej do grupy.