Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uaktualnianie do nowszej wersji

Nowe wersje programu ESET Mail Security publikuje się w celu wprowadzania w nim poprawek lub udoskonaleń, których nie można wdrożyć w ramach automatycznych aktualizacji poszczególnych modułów.

Metody uaktualniania:

Odinstalowanie/zainstalowanie — usunięcie starszej wersji przed zainstalowaniem nowej. Pobierz najnowszą wersję pliku ESET Mail Security Wyeksportuj ustawienia z istniejącej instalacji programu ESET Mail Security (jeśli chcesz zachować konfigurację). Odinstaluj program ESET Mail Security i uruchom ponownie serwer. Przeprowadź nową instalację przy użyciu pobranego instalatora. Zaimportuj ustawienia w celu załadowania konfiguracji. Tę procedurę zalecamy w przypadku pojedynczego serwera ESET Mail Security.

Na miejscu — metoda uaktualnienia bez usunięcia istniejącej wersji. Nowa wersja programu ESET Mail Security jest instalowana na starej.


important

Na serwerze nie powinny oczekiwać żadne aktualizacje systemu Windows ani operacje ponownego uruchomienia związane z aktualizacjami systemu Windows. W przypadku próby przeprowadzenia aktualizacji na miejscu, kiedy na serwerze oczekują aktualizacje systemu Windows lub operacje ponownego uruchomienia, usunięcie istniejącej wersji programu ESET Mail Security może się nie powieść. Problemy mogą również wystąpić podczas późniejszej próby ręcznego usunięcia starszej wersji programu ESET Mail Security.


note

Podczas uaktualniania programu ESET Mail Security wymagane jest ponowne uruchomienie serwera.

Zdalna — używana w dużych środowiskach sieciowych zarządzanych przez serwer ESET PROTECT. Ta metoda przypomina uaktualnienie czyste, ale jest obsługiwana zdalnie. Jest ona przydatna w przypadku wielu serwerów z programem ESET Mail Security.

Kreator klastra ESET — także może być używany jako metoda uaktualniania. Zalecamy tę metodę w przypadku co najmniej dwóch serwerów z programem ESET Mail Security. Ta metoda przypomina uaktualnienie na miejscu, ale jest obsługiwana przy użyciu klastra ESET. Po zakończeniu uaktualniania można nadal korzystać z klastra ESET, aby mieć dostęp do jego funkcji.


important

Niektórych ustawień (a konkretnie reguł) nie można migrować w ramach uaktualniania wersji 4.x. Jest to spowodowane zmianami w funkcji reguł wprowadzonymi w nowszych wersjach produktu. Zalecamy zanotowanie ustawień reguł przed uaktualnieniem wersji 4.x. Po ukończeniu uaktualniania można skonfigurować reguły. Nowe reguły zapewniają większą elastyczność oraz jeszcze więcej możliwości w porównaniu z poprzednią wersją programu ESET Mail Security.

Oto ustawienia zachowane z wcześniejszych wersji programu ESET Mail Security:

Ogólna konfiguracja programu ESET Mail Security.

 

Ustawienia ochrony przed spamem:

Wszystkie ustawienia, które są identyczne w poprzednich wersjach. Nowe ustawienia mają wartości domyślne.

Wpisy z białych i czarnych list.


note

Po uaktualnieniu programu ESET Mail Security zalecamy przejrzenie wszystkich ustawień w celu upewnienia się, że zostały skonfigurowane poprawnie i zgodnie z potrzebami.