Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Procedura instalacji produktu ESET Mail Security

Jest to typowy kreator instalacji z graficznym interfejsem użytkownika. Kliknij dwukrotnie pakiet .msi i wykonaj czynności instalacji programu ESET Mail Security:

1.Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację, lub przycisk Anuluj, aby ją zakończyć.

2.Kreator instalacji działa w języku określonym w elemencie Lokalizacja główna ustawienia Region > Lokalizacja systemu operacyjnego (lub Aktualna lokalizacja ustawienia Region i język > Lokalizacja w starszych systemach). Przy użyciu menu rozwijanego wybierz Język produktu, w którym zostanie zainstalowany program ESET Mail Security. Wybrany język programu ESET Mail Security jest niezależny od języka kreatora instalacji.

install_welcome

3.Kliknij przycisk Dalej, a zostanie wyświetlona Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego. Po zaakceptowaniu dokumentów Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego i Polityka prywatności kliknij przycisk Dalej.

accept_eula

4.Wybierz jeden z dostępnych typów instalacji (zależnie od systemu operacyjnego):

Pełna

Instalowane są wszystkie funkcje programu ESET Mail Security. Zwana także kompletną instalacją. Jest to zalecany typ instalacji dostępny w przypadku systemów Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 i 2019.


note

Jeśli użytkownik planuje korzystanie z kwarantanny lokalnej wiadomości e-mail i nie chce przechowywać plików wiadomości poddanych kwarantannie na dysku C:, powinien zmienić ścieżkę w polu Folder danych, podając preferowany dysk oraz lokalizację. Należy jednak mieć na uwadze, że w tej lokalizacji będą przechowywane wszystkie pliki danych programu ESET Mail Security.

install_type

Typowa

Instalowane są zalecane funkcje programu ESET Mail Security. Dostępna dla systemu Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 i Windows Small Business Server 2011 z dodatkiem SP1.


note

W systemach Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 instalacja komponentu Ochrona sieci jest domyślnie wyłączona (instalacja typowa). Aby zainstalować ten moduł, należy wybrać typ instalacji Niestandardowa.

install_typical

Niestandardowa

Umożliwia wybranie funkcji programu ESET Mail Security do zainstalowania w systemie. Lista modułów i funkcji produktu zostanie wyświetlona przed rozpoczęciem instalacji. Jest to przydatne w celu dostosowania programu ESET Mail Security, tak aby zawierał jedynie potrzebne komponenty.

install_custom

install_add_component

5.Zostanie wyświetlony monit o podanie lokalizacji, w której zostanie zainstalowany program ESET Mail Security. Domyślnie program jest instalowany w katalogu C:\Program Files\ESET\ESET Mail Security. Aby zmienić tę lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj (niezalecane).

install_typical_folder

6.Kliknij opcję Instaluj, aby rozpocząć instalację. Po zakończeniu instalacji uruchomi się główne okno programu ESET i wyświetli się ikona obszaru powiadomień Windows TRAY_ICON w obszarze powiadomień Windows.