Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Serwer proxy

Jeśli pomiędzy serwerem Exchange pełniącym rolę serwera dostępu klienta a serwerem Exchange, na którym jest zainstalowany program ESET Mail Security, jest używany serwer proxy, należy podać parametry tego serwera proxy. Jest to wymagane, ponieważ program ESET Mail Security łączy się z interfejsem API usług sieciowych Exchange przy użyciu protokołu HTTP/HTTPS. W przeciwnym razie działanie skrzynki pocztowej kwarantanny oraz kwarantanny Microsoft Exchange nie będzie możliwe.

Serwer proxy

Wprowadź adres IP lub nazwę używanego serwera proxy.

Port

Wprowadź numer portu serwera proxy.

Nazwa użytkownika, Hasło

Wprowadź poświadczenia, jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia.