Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia menedżera kwarantanny

Adres hosta

Wyświetlany automatycznie, jeśli serwer Exchange pełniący rolę serwera dostępu klienta jest dostępny lokalnie. Adres hosta będzie wyświetlany automatycznie również w sytuacji, gdy rola serwera dostępu klienta nie znajduje się na tym samym serwerze, na którym jest zainstalowany program ESET Mail Security, jednak można ją znaleźć w ramach struktury Active Directory. Jeśli ten element nie jest wyświetlany, można wpisać nazwę hosta ręcznie. Funkcja automatycznego wykrywania nie działa w przypadku roli serwera transportu granicznego. Adresy IP nie są obsługiwane. W przypadku serwera pełniącego rolę serwera dostępu klienta należy podać nazwę hosta.

Nazwa użytkownika

Dedykowane konto użytkownika kwarantanny utworzone na potrzeby przechowywania wiadomości poddanych kwarantannie (lub konto uzyskujące dostęp do danej skrzynki pocztowej w ramach delegowania dostępu). W przypadku roli serwera transportu granicznego, który nie należy do danej domeny, konieczne jest podanie pełnego adresu e-mail (np. main_quarantine@company.com).

Hasło

Hasło do konta kwarantanny.

Użyj protokołu SSL

Ta opcja musi być włączona, jeśli w usługach sieciowych Exchange w usługach IIS wybrane jest ustawienie Wymagaj protokołu SSL. Jeśli protokół SSL jest włączony, certyfikat Exchange Server musi zostać zaimportowany do systemu z programem ESET Mail Security (w przypadku, gdy role programu Exchange Server znajdują się na różnych serwerach). Ustawienia usług sieciowych Exchange można znaleźć w usługach IIS w folderze Sites/Default web site/EWS/SSL Settings.


note

Opcję Użyj protokołu SSL należy wyłączyć tylko w przypadku, gdy w usługach sieciowych Exchange w usługach IIS nie skonfigurowano wymagania protokołu SSL.

Ignoruj błędy certyfikatu serwera

Powoduje ignorowanie następujących stanów: self-signed, wrong name in certificate, wrong usage, expired.