Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dostępna jest aktualizacja systemu Windows

W oknie aktualizacji systemu znajduje się lista dostępnych aktualizacji gotowych do pobrania i zainstalowania. Obok nazwy aktualizacji wyświetlany jest jej priorytet. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz wybranej aktualizacji i kliknij opcję Więcej informacji, aby wyświetlić okno z dodatkowymi informacjami:

windows_update

Kliknij opcję Uruchom aktualizację systemu, aby otworzyć okno Windows Update i zainstalować aktualizacje systemu.