Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu

Podczas tworzenia zaplanowanego zadania sprawdzania plików przy uruchamianiu systemu dostępnych jest kilka opcji umożliwiających dostosowanie następujących parametrów:

Menu rozwijane Skanowane obiekty służy do określenia szczegółowości skanowania plików wykonywanych przy uruchamianiu systemu. Pliki są rozmieszczone w kolejności malejącej, zgodnie z następującymi kryteriami:

Wszystkie zarejestrowane pliki (najwięcej skanowanych plików)

Rzadko używane pliki

Zazwyczaj używane pliki

Często używane pliki

Tylko najczęściej używane pliki (najmniej skanowanych plików)

Skanowane obiekty obejmują także dwie szczególne grupy:

Pliki uruchamiane przed zalogowaniem użytkownika

Są to pliki w takich lokalizacjach, do których można uzyskać dostęp bez zalogowania użytkownika (prawie wszystkie lokalizacje wykorzystywane podczas uruchomienia systemu, takie jak usługi, obiekty pomocnika przeglądarki, powiadamianie usługi winlogon, wpisy harmonogramu systemu Windows, znane biblioteki DLL itp.).

Pliki uruchamiane po zalogowaniu użytkownika

Są to pliki w takich lokalizacjach, do których można uzyskać dostęp dopiero po zalogowaniu się użytkownika (pliki, które są uruchamiane tylko dla określonego użytkownika, zazwyczaj pliki znajdujące się w folderze HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

Listy plików do skanowania są stałe w każdej z wcześniej wymienionych grup.

Priorytet skanowania

Poziom priorytetu używany do określenia momentu uruchomienia skanowania:

Normalny — przy przeciętnym obciążeniu systemu,

Niższy — przy niskim obciążeniu systemu,

Najniższy — kiedy obciążenie systemu jest możliwie najmniejsze,

W trakcie bezczynności — zadanie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy system jest bezczynny.