Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wysyłaj raporty kwarantanny poczty — zaplanowane zadanie

Raporty kwarantanny poczty to powiadomienia e-mail wysyłane do wybranych użytkowników i administratorów z informacjami o ich wiadomościach e-mail, które zostały poddane kwarantannie przez program ESET Mail Security. Raporty zawierają łącza umożliwiające Tobie oraz użytkownikom, którzy otrzymują raporty kwarantanny poczty, usuwanie lub bezpośrednie zwalnianie (dostarczanie) niepoprawnie sklasyfikowanych wiadomości e-mail. Dostarczanie niektórych wiadomości, które zostały odfiltrowane przy użyciu reguł lub umieszczone w kwarantannie poczty przez ochronę antywirusową nie jest dozwolone w przypadku zwykłych użytkowników.

Zadanie Wysyłaj raporty kwarantanny poczty / Wysyłaj raporty administratora kwarantanny poczty wysyła raport dotyczący kwarantanny poczty przy użyciu poczty e-mail na podstawie określonego zaplanowanego zadania. Oto przykład raportu dotyczącego poczty użytkownika:

idh_scheduler_task_qreports_user

Raport kwarantanny poczty zawiera też łącze do interfejsu webowego kwarantanny poczty użytkownika (otwiera przeglądarkę online).


note

Zadanie Wysyłanie raportów kwarantanny poczty jest dostępne tylko w przypadku korzystania z kwarantanny lokalnej. Nie można używać go ze skrzynką pocztową kwarantanny ani kwarantanną MS Exchange.

Adres nadawcy

Adres e-mail, który będzie wyświetlany jako adres nadawcy raportu kwarantanny poczty.

Maks. liczba rekordów w raporcie

Możesz ograniczyć liczbę pozycji w raporcie. Domyślna wartość ograniczenia to 50.

Adres sieciowy URL

Adres URL umieszczany w raporcie kwarantanny poczty, aby umożliwić odbiorcy uzyskanie dostępu do interfejsu webowego kwarantanny poczty po kliknięciu łącza.

Odbiorcy

Wskaż odbiorców, którzy będą otrzymywać raporty kwarantanny poczty. Aby wybrać skrzynki pocztowe dla poszczególnych odbiorców, kliknij opcję Edytuj.


note

Raport Kwarantanna poczty zostanie wysłany tylko jeśli istnieją wiadomości objęte kwarantanną. Jeśli kwarantanna jest pusta, raport nie zostanie wysłany.


example

Cel: Utworzenie zaplanowanego zadania regularnego wysyłania raportów kwarantanny poczty do siebie jako administratora lub poinformowanie użytkowników o ich wiadomościach będących spamem znajdujących się w kwarantannie poczty

Wybierz kolejno opcje Narzędzia > Harmonogram > Dodaj zadanie i otwórz kreator.

Wpisz Nazwę zadania i wybierz Typ zadania z rozwijanego menu.

Wysyłaj raporty kwarantanny poczty (raport zawiera wiadomości będące spamem tylko określonego użytkownika) lub Wysyłaj raporty administratora kwarantanny poczty (raport zawiera wszystkie wiadomości, całą kwarantannę), a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wybierz jedną z opcji określających czas wykonywania zadania: Na przykład Cotygodniowo o 10:00:00 rano w piątek.

Podaj Adres nadawcy (administrator@mydomain.com).

Kliknij opcję Edytuj, aby dodać odbiorców z listy. Wybierz skrzynki pocztowe, które będą odbierać raporty kwarantanny poczty.