Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Harmonogram — dodawanie zadania

Aby utworzyć nowe zadanie zaplanowane:

1.Kliknij pozycję Dodaj zadanie.

2.Wprowadź nazwę w polu Nazwa zadania i skonfiguruj niestandardowe zadanie zaplanowane.

3.Typ zadania — wybierz odpowiedni Typ zadania z menu rozwijanego.

scheduler_add_task


note

Aby dezaktywować zadanie, kliknij suwak obok pozycji Włączone. Aby aktywować zadanie później, zaznacz pole wyboru w widoku Harmonogram.

4.Częstotliwość wykonywania zadania — wybierz jedną z opcji, aby zdefiniować czas uruchamiania zadania. W zależności od wyboru zostanie wyświetlony monit o wybranie określonej godziny, dnia, interwału lub zdarzenia.

scheduler_add_task_timing

5.Pominięte zadanie — jeśli zadanie nie mogło zostać wykonane o ustalonej porze, można określić, kiedy ma to nastąpić.

scheduler_add_task_skipped

6.Uruchamianie aplikacji — jeśli w zadaniu zaplanowano uruchomienie zewnętrznej aplikacji, należy wybrać plik wykonywalny z drzewa katalogów.

7.Jeśli jest wymagane wprowadzenie zmian, kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do wcześniejszych kroków i zmodyfikować parametry.

8.Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć zadanie lub zastosować zmiany.

Nowe zaplanowane zadanie pojawi się w widoku Harmonogram.