Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Częstotliwość wykonywania zadania

Należy wybrać jedną z następujących opcji określających częstotliwość:

Raz — zadanie zostanie wykonane w wyznaczonym dniu o ustalonej godzinie. Opcja umożliwia jednorazowe wykonanie zadania w określonym momencie. Datę i godzinę jednorazowego uruchomienia należy określić w obszarze Wykonanie zadania.

Wielokrotnie — zadanie będzie wykonywane z określonym interwałem (podanym w minutach). Godzinę codziennego uruchomienia należy określić w obszarze Wykonanie zadania.

Codziennie — zadanie będzie uruchamiane codziennie o określonej godzinie.

Co tydzień — zadanie będzie wykonywane raz lub kilka razy w tygodniu, w wybrane dni o ustalonej godzinie. Opcja umożliwia wykonywanie zadania tylko w określone dni tygodnia o danej godzinie. Godzinę rozpoczęcia należy określić w obszarze Termin wykonania zadania, wybierając również dni tygodnia.

Po wystąpieniu zdarzenia— zadanie będzie wykonywane po wystąpieniu określonego zdarzenia.

W przypadku włączenia opcji Pomiń zadanie, gdy komputer jest zasilany z baterii zadanie nie zostanie uruchomione, gdy w momencie jego planowego uruchomienia komputer będzie działać na zasilaniu akumulatorowym. Dotyczy to na przykład komputerów pracujących na zasilaniu awaryjnym.