Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szczegóły zaplanowanego zadania

To okno dialogowe przedstawia szczegółowe informacje dotyczące zaplanowanego zadania. Aby je otworzyć, należy dwukrotnie kliknąć zadanie w widoku Harmonogram lub kliknąć prawym przyciskiem myszy zaplanowane zadanie i wybrać pozycję Pokaż szczegóły zadania.