Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wykluczenia wydajności

Ta funkcja umożliwia wyłączenie plików i folderów ze skanowania. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy chcesz wyłączyć skanowanie wszystkich plików aplikacji o znaczeniu krytycznym lub gdy skanowanie powoduje nieprawidłowe działanie systemu albo obniża jego wydajność.

Ścieżka

Wyłącza określoną ścieżkę (do pliku lub katalogu) w przypadku danego komputera. Nie należy używać symboli wieloznacznych — gwiazdki (*) w środku ścieżki. Dodatkowe informacje zawiera następujący artykuł bazy wiedzy .


note

Aby wykluczyć zawartość folderu, nie zapomnij dodać gwiazdki (*) na końcu ścieżki (C:\Tools\*).

Ścieżka C:\Tools nie zostanie wykluczona, ponieważ z perspektywy skanera Tools może być również nazwą pliku.

Komentarz

Możesz dodać komentarz, aby łatwo rozpoznać wyłączenie w przyszłości.


example

Wyłączenia ścieżek przy użyciu gwiazdki:

C:\Tools\* — ścieżka musi się kończyć lewym ukośnikiem (\) i gwiazdką (*), aby wskazać, że to jest folder i że wyłączona zostanie cała jego zawartość (pliki i podfoldery).

C:\Tools\*.* — takie samo zachowanie jak w przypadku zapisu C:\Tools\*, co oznacza skanowanie rekursywne.

C:\Tools\*.dat — ten zapis spowoduje wyłączenie plików .dat w folderze Tools.

C:\Tools\sg.dat — ten zapis spowoduje wyłączenie konkretnego pliku we wskazanej lokalizacji.


example

Aby wykluczyć wszystkie pliki w folderze, wpisz ścieżkę do folderu i użyj maski *.*. Aby wykluczyć tylko pliki .doc, użyj maski *.doc

Jeśli nazwa pliku wykonywalnego składa się z określonej liczby znaków (które różnią się od siebie) i znana jest tylko pierwsza litera (np. „D”), należy zastosować następujący format:

D????.exe (znaki zapytania zastępują wszystkie brakujące/nieznane znaki)


example

Wyłączenia ze skanowania można zdefiniować za pomocą zmiennych systemowych, takich jak %PROGRAMFILES%.

Aby wyłączyć folder Program Files za pomocą tej zmiennej systemowej, należy użyć ścieżki %PROGRAMFILES%\ (dodając folder do wyłączeń, trzeba dodać lewy ukośnik na końcu ścieżki)

Aby wyłączyć ze skanowania wszystkie pliki z podfolderu %HOMEDRIVE%, należy wpisać ścieżkę %HOMEDRIVE%\Excluded_Directory\*.*

Format wyłączania ścieżek obsługuje następujące zmienne:

%ALLUSERSPROFILE%

%COMMONPROGRAMFILES%

%COMMONPROGRAMFILES(X86)%

%COMSPEC%

%HOMEDRIVE%

%HOMEPATH%

%PROGRAMFILES%

%PROGRAMFILES(X86)%

%SystemDrive%

%SystemRoot%

%WINDIR%

%PUBLIC%

Zmienne systemowe specyficzne dla użytkownika (np. %TEMP% lub %USERPROFILE%) i zmienne środowiskowe (np. %PATH%) nie są obsługiwane.