Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Narzędzia — Zapisywanie w dziennikach diagnostycznych

Można włączyć funkcję Zapisywanie w dziennikach diagnostycznych, kiedy potrzeba szczegółowych informacji na temat działania określonej funkcji programu ESET Mail Security, na przykład podczas rozwiązywania problemów. Klikając ikonę koła zębatego gear, można skonfigurować funkcje, w przypadku których będą tworzone dzienniki diagnostyczne.

Można wybrać czas, przez jaki będzie włączone zapisywanie (10 minut, 30 minut, 1 godzina, 4 godziny, 24 godziny, do następnego ponownego uruchomienia serwera lub stale). Po włączeniu zapisywania w dziennikach diagnostycznych program ESET Mail Security będzie tworzyć szczegółowe dzienniki zgodnie z włączonymi funkcjami.

page_setup_tools2

Aby tymczasowo wyłączyć pojedyncze moduły, należy kliknąć zielony suwak MODULE_ENABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Należy pamiętać, że taka operacja może obniżyć poziom ochrony serwera.

Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć czerwony suwak MODULE_DISABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Działanie wyłączonego komponentu zostanie przywrócone.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych ustawień poszczególnych komponentów zabezpieczeń, należy kliknąć ikonę koła zębatego gear.

Import/eksport ustawień

Umożliwia załadowanie ustawień z pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .xml lub zapisanie bieżących ustawień do takiego pliku.

Ustawienia zaawansowane

Można dostosować ustawienia i opcje do indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia zaawansowane z dowolnego miejsca w programie, należy nacisnąć klawisz F5.