Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Komputer

W programie ESET Mail Security dostępne są wszystkie komponenty niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony serwera jako komputera. W module można włączyć lub wyłączyć, a także skonfigurować następujące składniki programu:

Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym

Wszystkie pliki w momencie otwarcia, utworzenia lub uruchomienia na komputerze są skanowane w poszukiwaniu szkodliwego kodu. W przypadku ochrony systemu plików w czasie rzeczywistym dostępna jest również opcja Konfiguruj lub Edytuj wyłączenie, której użycie powoduje otwarcie okna konfiguracji wyłączeń, gdzie można ustawić wyłączenia plików i folderów ze skanowania.

Kontrola dostępu do urządzeń

Przy użyciu tego modułu można skanować, blokować i dostosowywać rozszerzone filtry i uprawnienia oraz określać uprawnienia dostępu użytkowników do danego urządzenia i pracy z nim.

System zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS)

System monitoruje zdarzenia występujące wewnątrz systemu operacyjnego i reaguje na nie zgodnie z odpowiednio dostosowanym zestawem reguł.

Advanced memory scanner

Blokada programów typu Exploit

Ochrona przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Tryb prezentacji

Funkcja przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają niezakłócanego dostępu do swojego oprogramowania i chcą zablokować wszelkie wyskakujące okna oraz którym zależy na zmniejszeniu obciążenia procesora. Po włączeniu trybu prezentacji zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy (o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa), a główne okno programu zmieni kolor na pomarańczowy.

Wyłącz ochronę antywirusową i antyspyware

Za każdym razem, gdy ochrona antywirusowa i antyspyware zostaje tymczasowo wyłączona, użytkownik może wybrać z menu rozwijanego okres, przez jaki wybrany komponent będzie wyłączony, a następnie kliknąć pozycję Zastosuj, by wyłączyć komponent zabezpieczeń. Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć pozycję Włącz ochronę antywirusową i antyspyware lub włączyć funkcję za pomocą suwaka.

Aby tymczasowo wyłączyć pojedyncze moduły, należy kliknąć zielony suwak MODULE_ENABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Należy pamiętać, że taka operacja może obniżyć poziom ochrony serwera.

Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć czerwony suwak MODULE_DISABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Działanie wyłączonego komponentu zostanie przywrócone.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych ustawień poszczególnych komponentów zabezpieczeń, należy kliknąć ikonę koła zębatego gear.

Import/eksport ustawień

Umożliwia załadowanie ustawień z pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .xml lub zapisanie bieżących ustawień do takiego pliku.

Ustawienia zaawansowane

Można dostosować ustawienia i opcje do indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia zaawansowane z dowolnego miejsca w programie, należy nacisnąć klawisz F5.