Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Strony internetowe i poczta e-mail

Obszar Strony internetowe i poczta e-mail umożliwia włączanie i wyłączanie oraz konfigurowanie następujących komponentów:

Ochrona dostępu do stron internetowych

Włączenie tej opcji powoduje skanowanie całego ruchu sieciowego odbywającego się przy użyciu protokołów HTTP i HTTPS w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.

Ochrona programów poczty e-mail

Monitoruje komunikację odbieraną przy użyciu protokołów POP3 i IMAP.

Ochrona przed atakami typu „phishing”

Chroni użytkownika przed próbami pozyskania haseł, danych bankowych lub innych poufnych informacji przez nielegalnie działające strony internetowe podszywające się pod strony internetowe uprawnione do pozyskiwania tego rodzaju informacji.

Aby tymczasowo wyłączyć pojedyncze moduły, należy kliknąć zielony suwak MODULE_ENABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Należy pamiętać, że taka operacja może obniżyć poziom ochrony serwera.

Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć czerwony suwak MODULE_DISABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Działanie wyłączonego komponentu zostanie przywrócone.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych ustawień poszczególnych komponentów zabezpieczeń, należy kliknąć ikonę koła zębatego gear.

Import/eksport ustawień

Umożliwia załadowanie ustawień z pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .xml lub zapisanie bieżących ustawień do takiego pliku.

Ustawienia zaawansowane

Można dostosować ustawienia i opcje do indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia zaawansowane z dowolnego miejsca w programie, należy nacisnąć klawisz F5.