Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Okno skanowania i dziennik skanowania

W oknie skanowania jest wyświetlane aktualnie skanowane obiekty, włącznie z ich lokalizacją, liczbą znalezionych zagrożeń, liczbą przeskanowanych obiektów i czasem trwania skanowania. W dolnej części okna znajduje się dziennik skanowania zawierający informacje na temat numeru wersji silnika detekcji, daty i godziny rozpoczęcia skanowania oraz wyboru elementów docelowych.

Podczas skanowania można kliknąć opcję Wstrzymaj, aby tymczasowo wstrzymać skanowanie, co równocześnie spowoduje udostępnienie opcji Wznów.

scan_custom_progress_logs

Przewijaj dziennik skanowania

Pozostawienie tej opcji włączonej powoduje, że w oknie Pliki dziennika stare dzienniki są przewijane automatycznie i wyświetlane są aktywne dzienniki.


note

Jest całkowicie normalne, że nie można przeskanować części plików, na przykład plików zabezpieczonych hasłem lub plików używanych przez system na prawach wyłączności (zwykle dotyczy to pliku pagefile.sys i określonych plików dziennika).

Po ukończeniu skanowania zostanie wyświetlony dziennik skanowania zawierający wszystkie informacje powiązane z daną operacją skanowania.

scan_log

Kliknięcie ikony przełącznika MODULE_INACTIVE Filtrowanie umożliwia otwarcie okna Filtrowanie dziennika, gdzie można zdefiniować kryteria filtrowania lub wyszukiwania. Aby wyświetlić menu kontekstowe, należy kliknąć określony wpis dziennika prawym przyciskiem myszy:

Czynność

Sposób użycia

Skrót

Patrz również

Filtruj rekordy tego samego typu

Umożliwia aktywację filtrowania dziennika i wyświetlanie wyłącznie rekordów tego samego typu co wybrany rekord.

Ctrl + Shift + F

 

Filtruj...

Po kliknięciu tej opcji w oknie Filtrowanie dziennika można zdefiniować kryteria filtrowania dla określonych wpisów w dzienniku.

 

Filtrowanie dziennika

Włącz filtr

Umożliwia aktywację ustawień filtra. Po pierwszym uaktywnieniu filtrowania należy zdefiniować ustawienia.

 

 

Wyłącz filtr

Umożliwia wyłączenie filtrowania (tak samo jak kliknięcie przełącznika w dolnej części).

 

 

Kopiuj

Umożliwia skopiowanie do schowka informacji z wybranych/wyróżnionych rekordów.

Ctrl + C

 

Kopiuj wszystko

Umożliwia skopiowanie informacji ze wszystkich rekordów wyświetlanych w oknie.

 

 

Eksportuj...

Umożliwia wyeksportowanie informacji z wybranych/wyróżnionych rekordów do pliku XML.

 

 

Eksportuj wszystko...

Umożliwia wyeksportowanie wszystkich informacji wyświetlanych w oknie do pliku XML.