Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kwarantanna

Główną funkcją kwarantanny jest bezpieczne przechowywanie zainfekowanych plików. Pliki należy poddawać kwarantannie w przypadku, gdy nie można ich wyleczyć, gdy ich usunięcie nie jest bezpieczne lub zalecane oraz gdy są one nieprawidłowo wykrywane przez program ESET Mail Security. Kwarantanną można objąć dowolny plik. Takie działanie jest zalecane, jeśli plik zachowuje się w podejrzany sposób, ale nie jest wykrywany przez skaner szkodliwego oprogramowania. Pliki poddane kwarantannie można przesłać do analizy w laboratorium firmy ESET.

page_quarantine

Pliki przechowywane w folderze kwarantanny mogą być wyświetlane w tabeli zawierającej datę i godzinę poddania kwarantannie, ścieżkę do pierwotnej lokalizacji zainfekowanego pliku, rozmiar pliku w bajtach, powód (np. obiekt dodany przez użytkownika) oraz liczbę zagrożeń (np. jeśli plik jest archiwum zawierającym wiele infekcji).

W przypadku poddania kwarantannie plików obiektów z wiadomości e-mail jest wyświetlana ścieżka do skrzynki pocztowej, folderu lub nazwy pliku.

Poddawanie plików kwarantannie

Program ESET Mail Security automatycznie poddaje kwarantannie usunięte pliki (jeśli nie wyłączono tej opcji w oknie alertu). Można ręcznie poddać kwarantannie dowolny podejrzany plik, klikając przycisk Kwarantanna. Pliki poddane kwarantannie zostaną usunięte z ich pierwotnej lokalizacji. Tę samą czynność można również wykonać z poziomu menu kontekstowego — należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Kwarantanna i wybrać polecenie Kwarantanna.

Przywracanie plików z kwarantanny

Pliki poddane kwarantannie można przywrócić do ich pierwotnej lokalizacji. Służy do tego funkcja Przywróć, która jest dostępna w oknie Kwarantanna w menu kontekstowym po kliknięciu danego pliku prawym przyciskiem myszy. Jeśli plik został oznaczony jako potencjalnie niepożądana aplikacja , dostępna będzie również opcja Przywróć i wyłącz ze skanowania. Menu kontekstowe zawiera także opcję Przywróć do..., umożliwiającą przywrócenie pliku do lokalizacji innej niż ta, z której został usunięty.


note

Jeżeli program przez pomyłkę podda kwarantannie nieszkodliwy plik, po jego przywróceniu należy wyłączyć ten plik ze skanowania i wysłać go do działu obsługi klienta firmy ESET.

Przesyłanie pliku z kwarantanny

Jeśli poddano kwarantannie podejrzany plik, który nie został wykryty przez program, lub jeśli plik został błędnie oceniony jako zarażony (np. w wyniku analizy heurystycznej kodu) i następnie poddany kwarantannie, należy go przesłać do laboratorium firmy ESET. Aby przesłać plik z kwarantanny, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Prześlij do analizy.

Usuwanie z kwarantanny

Należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń z kwarantanny lub zaznaczyć element, który ma zostać usunięty, i nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze.