Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Sieć

Ochrona polega na zezwalaniu na określone połączenia sieciowe lub ich odrzucaniu na podstawie reguł filtrowania. Funkcja zapewnia ochronę przed atakami z komputerów zdalnych oraz blokuje potencjalnie niebezpieczne usługi.

W module Sieć można włączyć lub wyłączyć, a także skonfigurować następujące składniki programu:

Ochrona przed atakami z sieci (IDS)

Umożliwia analizowanie zawartości w ruchu sieciowym i ochronę przed atakami sieciowymi. Ruch sieciowy uznany za szkodliwy zostanie zablokowany.

Ochrona przed botnetami

Umożliwia wykrywanie i blokowanie komunikacji z botnetami oraz szybkie i dokładne identyfikowanie szkodliwego oprogramowania w systemie.

Tymczasowa czarna lista adresów IP (zablokowane adresy)

Wyświetl listę adresów IP, które zostały wykryte jako źródło ataków i dodane do czarnej listy w celu zablokowania połączenia przez określony czas

Kreator rozwiązywania problemów (ostatnio zablokowane aplikacje i urządzenia)

Pomaga w rozwiązywaniu problemów z łącznością wynikających z działania funkcji ochrony przed atakami sieciowymi.

Aby tymczasowo wyłączyć pojedyncze moduły, należy kliknąć zielony suwak MODULE_ENABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Należy pamiętać, że taka operacja może obniżyć poziom ochrony serwera.

Aby ponownie włączyć ochronę, należy kliknąć czerwony suwak MODULE_DISABLED znajdujący się obok wybranego modułu. Działanie wyłączonego komponentu zostanie przywrócone.

Aby uzyskać dostęp do szczegółowych ustawień poszczególnych komponentów zabezpieczeń, należy kliknąć ikonę koła zębatego gear.

Import/eksport ustawień

Umożliwia załadowanie ustawień z pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .xml lub zapisanie bieżących ustawień do takiego pliku.

Ustawienia zaawansowane

Można dostosować ustawienia i opcje do indywidualnych potrzeb. Aby uzyskać dostęp do ekranu Ustawienia zaawansowane z dowolnego miejsca w programie, należy nacisnąć klawisz F5.